Oppia muiden maiden ympäristölupamenettelyistä

EK:n jäsenyrityksilleen keväällä tekemässä kyselyssä kävi ilmi, että erilaisissa lupajonoissa seisoo arviolta yli kolmen miljardin edestä investointeja. Vastavalmistuneessa selvityksessä on tarkasteltu ympäristöön liittyvien lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi tehtyjä toimenpiteitä eräissä EU-maissa. Selvityksen perusteella Suomessa ympäristöön liittyvien lupien byrokratia on raskasta ja käsittelyajat pitkiä verrattuna useisiin EU-maihin.

Selvityksen mukaan Suomessa on tällä hetkellä ympäristölupavelvollisia noin 18 500, kun esimerkiksi Ruotsissa niitä on 5 000. Myös lupien käsittelyajat ovat meillä huomattavan pitkiä. Keskimääräinen käsittelyaika Suomessa on noin 16 kuukautta, kun se esimerkiksi Alankomaissa on 2–8 kuukautta.

– Lupasuman ratkaisemiseksi kestävällä tavalla on tartuttava rakenteisiin ja tehtävä niitä toimenpiteitä, jotka ennaltaehkäisevät ruuhkien syntyä, sanoo EK:n johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.

Selvityksen ”mallimaalla” Alankomailla on takanaan onnistunut rakenteellinen uudistus lupaprosesseissaan. Vuonna 2010 Alankomaat integroi 25 lupaa yhdeksi luvaksi, kehitti sähköistä asiointia ja yhdensi eri viranomaisten menettelytapoja. Toiminta kiteytyy yhden luukun periaatteeseen, jossa yritys asioi vain yhden viranomaisen kanssa. Tehtyjen muutosten lisäksi maassa jatketaan edelleen lupahallinnon kehittämistä.

Valmistuneen selvityksen suositustoimenpiteinä ehdotetaan, että lupajärjestelmä uudistetaan yhden luukun malliksi, otetaan käyttöön valtakunnallinen sähköinen asiointijärjestelmä, arvioidaan luvanhakukynnykset uudestaan sekä aloitetaan yleisten normien laatiminen toimialoille.

– Toivomme, että tämä nyt esiteltävä selvitys antaisi osaltaan eväitä jatkotyöhön. Rakenteelliset muutokset on saatava kiireellisesti käyntiin, peräänkuuluttaa Kylä-Harakka-Ruonala.

Selvityksen julkaisutilaisuudessa esitettyjen puheenvuorojen aineisto