Valtionhallinnon digihankepäätöksellä vauhtia e-lupajärjestelmälle

03.02.2016

Valtiovarainministeriö on julkistanut rahoitettavat digihankkeet. Kolme kuudesta rahoitettavasta hankkeesta palvelee e-lupajärjestelmän toteutumista. EK kannustaa ripeää etenemistä kohti konkreettista tietojärjestelmää.

www_123RF_20562591_mHallitus on edistämässä digitalisaatiota hyvällä otteella. Viime kesältä kerättyjä hankeaihioita on työstetty eteenpäin ja valtionvarainminiesteriö on tänään julkistanut kuusi keskeistä hanketta, jotka tässä vaiheessa saavat rahoitusta. Lähtökohtina hankkeissa ovat asiakasnäkökulma, palveluiden sujuvoittaminen ja julkisen sektorin tuottavuus.

E-lupajärjestelmä hyödyttäisi yrityksiä, viranomaisia ja ympäristöä

Kolme jatkoon päässyttä hanketta edistävät kukin osaltaan kattavan e-lupajärjestelmän toteutumista, josta Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisi viime syksynä selvityksen. Siinä analysoitiin ympäristöön liittyvien lukuisten viranomaismenettelyiden kokoamista yhteen sähköiseen asiointijärjestelmään.

Toteutuessaan e-lupajärjestelmä olisi huikea hyppy kohti yhtä luukkua ja lupien sujuvoittamista. Ympäristön lisäksi myös viranomaiset ja kansalaiset hyötyisivät, toteaa EK:n asiantuntija Irina Simola.

– On mahtavaa huomata, että tarve asiakaslähtöisyyteen on tunnistettu julkishallinnossa ja yritysten palveluita ryhdytään nyt toden teolla parantamaan. EK ei voi muuta kuin täysillä peukuttaa nyt rahoitusta saaneiden hankkeiden nopean etenemisen puolesta.

Rahoitusta tärkeille digihankkeille

Nyt positiivisen rahoituspäätöksen saaneista hankkeista erityisen tärkeä yrityksille on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hanke ”Luvat ja valvonta”. Hankkeessa on jo kartoitettu teollisuusyrityksille lupia myöntäviä viranomaisia ja tarkasteltu niitä poikkihallinnollisena kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa lupa- ja viranomaismenettelyiden sujuvoittamisen myös yritysten ja luvan hakijoiden näkökulmasta.

Niin ikään TEM:in hanke ”Kemikaalivalvonta” palvelee tätä tarkoitusta ja pyrkii pienentämään yritysten raportointitarpeita. Valtiovarainministeriön ”Yhden luukun palvelumalli” puolestaan tarkastelee erityisesti palveluiden kehittämistä ja viranomaisilla jo hallussaan olevan tiedon tehokkaampaa hyödyntämistä.

Irina Simolan mukaan edellytykset Suomen digiloikalle ovat mitä parhaat:

– Nyt on vain tarpeen varmistaa hyvä tiedonkulku ja koordinaatio eri hankkeiden välillä sekä aikatauluttaa kokonaisuus kunnianhimoisten välietappien mukaan. Tärkeintä on, että päästään nopeasti lopputulokseen eli konkreettiseen tietojärjestelmään.

Poikkihallinnolliset hankkeet myös osaltaan ehkäisevät sitä, ettei viranomaisten nykyisiä prosesseja yritetä sähköistää vaan ajatellaan peruselementit puhtaalta pöydältä, Simola jatkaa.

Useimmiten digitalisointihankkeet väistämättä nostavat esille tarpeita muuttaa myös lainsäädäntöä. Näin ollen digitalisaatiokärkihanke kytkeytyy väistämättä myös normien purku –kärkihankkeeseen. Parhaillaan tekeillä on myös ympäristöllisten lupamenettelyjen järkevöittämistä koskeva yhden luukun selvitys, jonka hiljattain julkaistusta väliraportista kerätään palautetta.

Lue lisää:

Valtiovarainministeriön tiedote 3.2.2016

EK:n selvitys e-lupajärjestelmän toteutuksesta 2.9.2015

EK:n uutinen ympäristöministeriön luvitusraportista (tammikuu 2016)