Ota nuori töihin!

20.02.2013

EK on monella tapaa mukana edistämässä nuorten työllisyyttä ja haastaa yritykset tarjoamaan kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Ota haaste vastaan! Lisäksi EK on mukana erilaisissa kampanjoissa. Elinkeinoelämän omia nuorisohankkeita koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto.

Alla on lista EK:n ja Taloudellisen Tiedotustoimiston toimenpiteistä ja kampanjoista nuorten työllisyyden edistämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma

 • työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen ohjelma vuosille 2011–2013
 • tavoitteena edistää peruskoululaisten ja lukiolaisten tutustumismahdollisuuksia työelämään
 • kahden viikon kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta suositellaan maksettavaksi 320 euroa
 • yritysten toivotaan tarjoavan nuorille myös kesätyöpaikkoja, esim. harjoitteluohjelman jälkeen
 • TATilla tiedotusrooli ensisijaisesti nuorten ja vanhempien suuntaan
 • lisätietoa kesätyöharjoittelusta omasta toimialaliitosta
 • http://kunkoululoppuu.fi/kesatyo/tutustu-tyoelamaan-ja-tienaa/

Samalle viivalle – monikulttuuriset nuoret paremmin eväin työelämään

 • tavoitteena antaa tukea maahanmuuttajataustaisille nuorille perusopetuksen nivelvaiheessa
 • tietoa lisäämällä voidaan vähentää opintojen keskeyttämistä tai nuorten syrjäytymistä
 • kehitetään malleja, jotka edistävät nuorisoviestintää, työelämäyhteyksiä ja koulu-yritysyhteistyötä
 • http://www.tat.fi/samalleviivalle/

Työelämän nuorisolähettiläs Aicha Manai

 • tehtävänä on viedä vastavalmistuneiden nuorten sanaa yrityksiin
 • vakuuttaa päättäjät nuorten osaamisesta
 • tunnustelee työnsaannin kynnyskiviä sekä tekee ehdotuksia nuorten tilanteen parantamiseksi
 • työskentelyaika vuosi 2013
 • https://www.facebook.com/nuorisolahettilas

Yrityskylä

 • 6.-luokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö
 • Yrityskylä-päivään johdattaa opetussuunnitelmaan perustuva oppimateriaali
 • opitaan mm. mitä on työ ja miten sitä haetaan sekä perehdytään talouteen ja yhteiskuntaan
 • oppituntien teemat auttavat oppilasta hahmottamaan omaa rooliaan työntekijänä ja kuluttajana
 • http://yrityskyla.fi/fi/

 

Muiden toimijoiden kampanjoita, joissa EK mukana

 

Vastuullinen kesäduuni

 • Suomen lasten ja nuorten säätiön kampanja
 • tavoitteena haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja parempia kesätyöpaikkoja
 • kolmas vuosi
 • vuoden keulakuva 2013 Karsten Slotte, vuonna 2012 Ole Johansson
 • EK mukana asiantuntijaorganisaationa
 • http://www.kesaduuni.org/

Nuorten hyväksi

 • MTV3:n ja Tukikummit-säätiön kolmivuotinen yhteistyöhanke
 • kampanjassa pyritään nuorten elämään konkreettisesti ja myönteisesti vaikuttaviin tekoihin ajan antamisen, tekojen ja rahalahjoitusten kautta
 • EK:n piiristä nuoria työllistävinä yritysesimerkkeinä Planmeca ja Lännen Kiinteistöhuolto.
 • http://nuortenhyvaksi.fi/

Ihan tavallisia asioita

 • Tasavallan presidentti Sauli Niinistö aktiivisesti mukana kampanjassa
 • tavoitteena auttaa tavallisilla keinoilla syrjäytyneitä nuoria
 • EK mukana alueellisten tilaisuuksien järjestäjänä ja kampanjan osarahoittajana
 • http://www.tavallisia.fi/