Pk-yrittäjät startup-ekosysteemin rakentajina

Suomessakin puhutaan muodikkaasti startup- ja kasvuyrittäjyyden ympärille rakentuvasta ekosysteemistä. Tällä voidaan viitata esimerkiksi kasvuyrittäjyyttä tukevien yrityspalvelujen ja -rahoituksen muodostamaan kokonaisuuteen. Joskus sillä tarkoitetaan myös suuryritysten tietoista toimintaa, jonka tavoitteena on löytää niiden perusliiketoimintaa vauhdittavia innovaatioita ja synnyttää startup-yrittäjyyttä stimuloivia kasvualustoja.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt kuitenkin se, että näitä kasvualustoja voi syntyä myös ilman mittavia julkisia panostuksia tai muuallekin kuin suuryritysten kylkeen. Suomestakin löytyy monia esimerkkejä siitä kuinka eri yrityksille tietyillä toimialoilla tai alueilla löytyy yksi yhteinen nimittäjä. Usein kasvuyrittäjyyden mikroekosysteemien taustalla on joko yksittäinen vahva yrittäjä, monialainen yrittäjäperhe tai kasvuhakuinen yrittäjätiimi.

Kumppanuudesta synergiaa

Hyvänä esimerkkinä toimii henkilöstöpalveluyritys Eilakaislan yrittäjä Tom Kaisla, joka aktiivisesti haravoi hyviä yrittäjyysaihioita ja sijoittaa perusliiketoimintaa tukeviin startup-yrityksiin.

Yksi tällainen on Petri Tuomelan käynnistämä Me2we-yritys, jonka luoman sähköisen alustan kautta yritykset voivat ulkoistaa esim. markkinaselvitysprojekteja korkeakoulutetuille ympäri maailmaa. Lisäksi yritykset voivat palvelun kautta lähettää omia projekteja korkeakoulujen kursseille, joissa paikalliset korkeakouluopiskelijat etsivät yrityksille uusia asiakkuuksia tai yhteistyökumppaneita. Yhtä lailla kurssilla voidaan suunnitella uuden polkupyörän prototyyppiä, verkkokauppa-aplikaatiota tai innovoida ja testata uusia tuotteita ja palveluita.

Kaisla korostaa yhteistyön hyötyjä molemmille osapuolille.

– Me2we täydentää hyvin omaa palvelutarjontaamme ja tuo uutta ajattelua toimialalle. Samalla yritys hyötyy Eilakaislan pitkästä toimialakokemuksesta ja -osaamisesta oman toimintansa kehittämisessä.

Tuomela on asiasta samaa mieltä.

– Pidän tärkeimpänä asiana molemminpuolista sparrausta, jossa asioita kyseenalaistetaan, uusia toimintatapoja kehitetään ja opitaan toinen toisiltamme.

Kaisla pitää erilaisten yritysten yhteistyötä ja kumppanuutta erityisen tärkeänä nykyisessä taloustilanteessa.

– Haastavina aikoina kannattaa käynnistää kehitysprojekteja, joilla luodaan edellytyksiä uudelle kasvulle ja uudistumiselle, hän painottaa.

EK käynnisti elokuussa Uudistumisareenan, jossa nostetaan esiin elinkaaren eri vaiheissa olevien yritysten sekä eri yrittäjäpolvien yhteistyön malleja. Tarkoitus on löytää parhaita käytäntöjä, joiden avulla pidempään toimineet pk-yritykset ovat hyötyneet startup-yritysten osaamisesta ja aloittavat kasvuyrittäjät saaneet toimintaansa apua varttuneempien yrittäjien kokemuksista.

Lue myös: