Pohjoismaiden ripeimmät gasellit Suomessa

13.03.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen kasvuyrityskatsauksen mukaan Suomessa on Pohjoismaiden paras nuorten kasvuyritysten toimintaympäristö. Seuraavina tulevat Tanska, Ruotsi ja Norja. Toimintaympäristön kilpailukyky on Pohjoismaissa saavuttamassa parhaiden maiden kärkijoukkoa (USA, UK ja Kanada) ja on parempi kuin muualla Euroopassa. Erityisesti Suomessa yrittäjyyskulttuuri on kehittynyt viimeisen 3–4 vuoden aikana.

The Nordic Growth Entrepreneurship Review 2012 analysoi kasvuyrittäjyyden toimintaympäristöä ja gaselliyrityksiä. Gaselliyrityksellä katsauksessa tarkoitetaan OECD:n määritelmän mukaisesti yritystä, joka kasvaa kolmen vuoden aikana vähintään 20 prosenttia per vuosi työllisyydellä mitattuna. Niissä työskentelee vähintään 10 henkeä ja ne ovat mittauksen alussa toimineet enintään kaksi vuotta.

– Katsauksen mukaan gaselliyritysten määrä suhteessa yrityskantaan on Pohjoismaissa varsin korkea. Kyseessä on vasta pilottitutkimus, jossa gaselleiksi rekisteröityy orgaanisten kasvajien ohella muun muassa yritysjärjestelyjen kohteita, joten tuloksiin pitää suhtautua vielä varovaisesti. Ongelmia on edelleen nuorten yritysten liiketaloudellisessa osaamisessa ja kasvurahoituksen saatavuudessa, tiivistää EK:n yrittäjyysasiantuntija Kimmo Hyrsky.

Pieni määrä, nopea työllisyyden kasvu

Suomessa gaselliyritysten absoluuttinen määrä oli suhteellisen pieni (92), mutta ne kasvoivat nopeammin ja suuremmiksi kuin muissa Pohjoismaissa vuosina 2006–2009. Suomen gaselleista lähes puolet kasvoi 50 henkilön työllistäjiksi ja ne loivat yhteensä yli 7 000 uutta työpaikkaa. Tarkastelujakson aikana tämä tarkoitti keskimäärin 83 uutta työpaikkaa per yritys. Vastaavat luvut olivat Norjassa 50, Ruotsissa 41, Tanskassa 33 ja Islannissa 22. Pohjoismaissa heikkoutena on silti yleisesti kyky kasvattaa yrityksiä nopeasti globaaleille markkinoille. Gasellit toimivat erityisesti osaamisintensiivisillä palvelualoilla.

Kasvuyrityskatsaus on osa Pohjoismaiden neuvoston kasvuyrittäjyyshanketta. Kasvuhanke patistaa kasvuun tarvittavien yksityisten ja julkisten toimijoiden kumppanuuden luomista ja vahvistamista pohjoismaisella tasolla, jotta alueelle saataisiin synnytettyä oma kasvuyrittäjyyden ekosysteemi erityisesti riskirahoituksen saralla.

Raportti löytyy TEM:n sivuilta:

The Nordic Growth Entrepreneurship Review 2012 (pdf)

Lisätietoja:
Kimmo Hyrsky, asiantuntija, EK, p. 09 4202 2520