Protektionismi ja byrokratia huolena Brasiliassa

29.08.2013

Brasilian talouskasvun hiipuessa protektionismi on kiristymässä. Se hidastaa suurten infrahankkeiden toteutusta ja vaikeuttaa ulkomaisten yritysten liiketoimintaa maassa.

Korkeat tullimaksut sekä niiden vaihtelut ovat ulkoasiainministeriön Kansainvälistymis- ja kaupanesteselvityksen 2013 mukaan merkittävin suomalaisyritysten kohtaama kaupaneste Brasiliassa. Ongelmallisena koetaan myös maan mutkikas verolainsäädäntö, joka lisäksi vaihtelee osavaltioittain. Yritykset joutuvat maksamaan veroja erikseen liittovaltiolle, osavaltioille sekä kunnille.

Suomalaisyritysten kokemusten mukaan kaupankäyntiä rajoittavat myös jatkuvat muutokset, tullausmenettelyiden byrokratia sekä kotimaisuusastevaatimukset. Kaupanesteistä kärsitään erityisesti koneiden ja laitteiden viennissä sekä kaivannaisteollisuudessa ja ICT-alalla.

Esimerkiksi vuosi sitten Brasilia nosti yhteensä sadan tuotteen tulleja. Tänä vuonna odotettavissa on puolestaan uusia verosäännöksiä, jotka suosivat kotimaista tekstiili- ja kemikaalisektoria. Vastakkaistakin kehitystä tosin on: Brasilia ilmoitti kesäkuussa laskevansa liki 200 teollisuustuotteen tuontiveroa 2 %:iin, kun se aiemmin oli 14–16 %.

Haasteista huolimatta suomalaisten on tärkeää raivata tietään hyviin valmiusasemiin Brasilian jättimarkkinoilla. Byrokratian ja protektionismin on vääjäämättä murruttava, jos Brasilia haluaa päästä takaisin investointien, talouskasvun ja modernisaation tielle.