Selvitys: Suomalaiset yritykset ovat aktiivisia innovaatioverkottajia

04.02.2013

EU:n tilastotoimisto Eurostat on tehnyt selvityksen yritysten innovaatiotoiminnasta vuosina 2008–2010 (Community Innovation Survey, CIS). Sen mukaan noin 53 prosenttia EU-maissa toimivista yrityksistä harjoitti innovaatiotoimintaa ko. vuosina. Suomessa pantiin jopa hieman paremmaksi: suomalaisista yrityksistä 56 prosenttia ilmoitti harjoittaneensa innovaatiotoimintaa.

Parhaiten selvityksessä menestyi Saksa, jossa toimivista yrityksistä 79 prosenttia raportoi innovaatiotoiminnasta. Tutkimuksessa olivat mukana vähintään kymmenen henkilöä työllistävät yritykset.

Selvityksen mukaan suomalaisyritysten innovaatiomenot olivat lähes 7,3 miljardia euroa vuonna 2010. Suurimman osan menoista, lähes 4,7 miljardia, muodosti yrityksen oma tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Kansainvälisiä kumppaneita hyödynnetään

Noin 40 prosenttia suomalaisista yrityksistä hyödyntää innovaatiotoiminnassaan ulkopuolisia kumppaneita. Oman konsernin yrityksillä, asiakkailla, laitetoimittajilla ja konsulttiyrityksillä on suurin merkitys yhteistyökumppanina Suomessa. Kaikista EU27-maiden innovaatiotoimintaa harjoittavista yrityksistä noin neljäsosa hyödynsi oman yrityksen ulkopuolisia kumppaneita.

Suomalaisten innovaatiokumppanit olivat myös selvästi kansainvälisempiä kuin EU-maissa keskimäärin. Suomalaisista yrityksistä yli 12 prosenttia oli tehnyt innovaatioyhteistyötä yhdysvaltalaisten ja lähes 9 prosenttia kiinalaisten tai intialaisten kumppaneiden kanssa. Vastaavat luvut EU27-maissa olivat noin 3 prosenttia ja 2 prosenttia.

Suomalaiset yritykset ovat siis aktiivisia innovoimaan, vaikka EU-tason vertailussa emme pääsekään aivan kärkeen. EU:n ulkopuolisessa yhteistyössä olemme omaa luokkaamme! Elinkeinoelämän mielestä on tärkeää, että Suomen kaltaisessa pienessä maassa innovaatioihin haetaan yhteistyökumppaneita globaalisti.

Eurostat tekee selvityksen innovaatiotoiminnasta kaikissa EU-maissa joka toinen vuosi. Suomessa tutkimuksen toteuttaa Tilastokeskus.

Lue lisää:

Eurostatin tiedote (pdf)

Suomen tulokset

Lisätietoja:

Asiantuntija Jari Konttinen, puh. 040 575 2081
Brysselin toimiston päällikkö Janica Ylikarjula, puh. +32 (0) 499 73 23 17