Selvitys: Yhteiskunnan ymmärtäminen ja verkostot ovat tärkeitä maahanmuuttajataustaiselle yrittäjälle

23.06.2014

Maahanmuuttajien yritykset kasvavat hitaasti ja maahanmuuttajataustaisilla yrittäjillä on vaikeuksia luoda toimivia verkostoja. Lisäksi yrittäjien ja viranomaisten välisissä yhteyksissä on puutteita. Tämä käy ilmi ajatushautomo Magman selvityksestä Yrittäjänä Suomessa – maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksia. Selvityksen toteutti tutkija Katja Bloigu.

Maahanmuuttajayrittäjät työllistävät Suomessa noin 10 000 henkilöä. Valtaosa maahanmuuttajataustaisista yrittäjistä on kotoisin naapurimaistamme Ruotsista, Venäjältä ja Virosta. Selvityksen mukaan maahanmuuttajataustainen yrittäjä tulee usein yhteiskunnasta, jossa yrittäjyys on luonnollinen toimeentulon muoto ja jossa ei ole hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkoja.

Yrittäjäksi ryhtyminen helppoa

Yrittäjänä aloittaminen on maahan muuttaneiden mukaan helppoa. Yrittäjät arvostavat ilmaisia yritysneuvontapalveluja. Arvoa annetaan myös sille, että palvelun saaminen ei ole kiinni siitä, kenet tuntee ja kenelle pitäisi maksaa oman asiansa edistämisestä. Yrittäjänä pärjääminen on selvitykseen vastanneiden mukaan kuitenkin vaikeaa. Suomessa on tehtävä kotimaata enemmän töitä, että työstä jäisi liikevoittoa.

Yrittäjän on otettava huomioon muun muassa sääntely ja kalliit palkkakulut. Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien mielestä työn tekeminen on kuitenkin parempi vaihtoehto, kuin ”kotona istuminen”. Heidän on vaikea käsittää, että Suomessa maksetaan kotiin jäämisestä. Yrittäjät kokevat, ettei Suomessa kannusteta omaehtoiseen pärjäämiseen. Yrittäjyyden vaihtoehdosta ei heidän mukaansa myöskään kerrota riittävästi.

Kielitaito ja koulutus auttavat ymmärtämään yhteiskuntaa

Maahanmuuttajataustaisen yrittäjän vaikeudet liittyvät usein uuden kotimaan käytäntöjen ja yrityskulttuurin ymmärtämättömyyteen. Selvityksen mukaan ymmärtämättömyys voi olla markkinoille pääsyn este ja johtaa epäonnistumiseen. Yrittäjät korostavat kielitaidon merkitystä avaimena yhteiskunnan sääntöjen ja markkinoiden toiminnan ymmärtämiseen. Kieli on heidän mukaansa myös avain toimivaan vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa.

Suomessa hankittu koulutus on yrittäjän menestymisen kannalta erityisen tärkeä asia. Suomalaisessa oppilaitoksessa opiskeleminen edistää yhteiskunnan ymmärtämistä ja siinä verkostoitumista. Myös korkeasti koulutettua yrittäjää auttaa edes välttävä suomen tai ruotsin kielen taito, vaikka hän toimisikin globaaleilla markkinoilla.

Uhkana ulkopuoliseksi jääminen

Kielen, yhteiskunnan ja kulttuurin ymmärtämättömyys voivat vaikuttaa siihen, saako yrittäjä rahoitusta ja löytääkö hän yhteistyökumppaneita. Ulkopuolisen on hankalaa päästä osaksi verkostoja ja ajankohtaista tietoa rahoituskanavista ja muista mahdollisuuksista.

Verkostoitumisen vaikeus, kielitaidon puute ja rahoituskanavien löytämisen vaikeus voivat olla selvityksen mukaan syitä myös siihen, että valtaosa maahanmuuttajayrityksistä on pienyrityksiä, jotka työllistävät vain yhden tai muutaman henkilön.

Menestyväksi yrittäjäksi maahanmuuttaja kasvaa raportin mukaan todennäköisimmin silloin, kun tukea on saatavilla ja verkostoitumiselle on luotu edellytykset. Näin myös tähdätään kestävään yritystoimintaan, ei pelkästään yritysten perustamiseen.

FM Katja Bloigu tarkasteli selvityksessään maahanmuuttajayrittäjien kokemuksia Suomessa. Bloigu haastatteli selvitystä varten lähes 50 maahanmuuttajataustaista yrittäjää eri puolilla maata.

Lue lisää: Tutkimus Yrittäjänä Suomessa – maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksia

 

Kuva: 123rf.com, Emilia Ungur