Sukupolvenvaihdokseen liittyvän perintö- tai lahjaveron maksuaikaa pidennettiin 10 vuoteen

31.03.2015

EK kertoi aiemmin helmikuussa hallituksen esityksestä, jonka mukaan yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennukseen liittyvää veron maksuajan pidentämistä koskevaa PerVL 56 §:n säännöstä ehdotettiin muutettavaksi. Hallituksen esityksen mukaan koroton maksuaika olisi pidennetty 5 vuodesta 7 vuoteen.

Eduskuntakäsittelyn aikana esitys muuttui siten, että maksuaika pidennettiin 10 vuoteen.

Muutos tulee voimaan 1.6.2015 ja sitä sovelletaan, kun verovelvollisuus on alkanut 1.1.2015 tai sen jälkeen.