Suomalaiset arvostavat turvattua työsuhdetta

04.12.2015

Työ on suomalaisten arvomaailmassa erittäin tärkeässä roolissa. Kansan arvot -selvityksen mukaan työelämän murros ja talouden haasteet näkyvät siinä, että turvattua työsuhdetta arvostetaan nyt viimevuotista enemmän.

Suuri enemmistö suomalaisista asettaa sisältörikkaan työn itselle erittäin merkittäväksi asiaksi. Aiempina vuosina ikä ei ole vaikuttanut asiaan, mutta nyt turvattua työsuhdetta arvostavat erityisesti 45–64-vuotiaat.

Kyselyn mukaan myös suomalaisten työmoraali on vahva. Selvä enemmistö tuomitsee esimerkiksi sen, että töistä oltaisiin poissa sairauden vuoksi, vaikka ollaan terveitä. Erityisesti nuorten kanta asiaan on tiukentunut.

Työtuntien määrää olisi valmis lisäämään tällä hetkellä selvästi useampi viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2014 suomalaisista 14 prosenttia katsoi, että työtuntien määrää tulisi lisätä entisestä, tänä vuonna prosenttiosuus oli 21.

Yrittämiseen kaivataan kevyempää sääntelyä

Noin kolmannes suomalaisista olisi kiinnostunut perustamaan oman yrityksen. Osuus on suunnilleen sama kuin viime vuonna. Into yrityksen perustamiseen ulottuu 15-vuotiaista 44-vuotiaisiin asti.

Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen hyvin positiivisesti. Yrittäjyyden toivotaan olevan helpompaa ja siihen halutaan väljempää sääntelyä eli vähemmän valvontaa ja enemmän vapautta.

********

T-Median kolmannen kerran tekemään Kansan Arvot 2015 -tutkimukseen osallistui 3 002 iältään 15–74-vuotiasta suomalaista. Tutkimus luotaa muun muassa suomalaisten luottamusta poliittiseen järjestelmään ja instituutioihin sekä näkemyksiä yhteiskunnasta, työstä, yritystoiminnasta ja kansainvälisyydestä.
Lue lisää T-Median sivuilta