Suomalaisyritykset: Korona jättää pysyvän jäljen Venäjän markkinoihin

28.04.2021

Tuoreen Venäjän-kaupan barometrin mukaan 62 prosenttia suomalaisista Venäjän-kauppaa tekevistä yrityksistä uskoo Venäjän markkinoiden muuttuvan koronapandemian seurauksena. Yritysten mukaan pysyväksi muutokseksi jää kaupankäynti etäyhteyksin sekä markkinoinnin ja myynnin voimakas digitalisaatio. Heikko rupla, poliittiset riskit ja talouden epävakaisuus varjostavat edelleen toimintaa.

Kuuden kuukauden aikana teollisuudessa ja kaupan alalla on tapahtunut jo käänne parempaan, kun taas palvelualoilla ei ole vielä päästy kasvuun kiinni. Pienet yritykset ovat päässeet suuria ja keskisuuria paremmin vauhtiin.

Koronakriisi on karsinut markkinoilta kilpailijoita pois ja tehnyt sinne lisää tilaa. Kielteisenä muutoksena protektionismin ja lokalisaatiovaatimusten pelätään vahvistuvan entisestään.

– Yritysten kasvavana huolenaiheena on poliittinen tilanne, joka voi heijastua liiketoimintaan muun muassa uusina pakotteina tai ruplan kurssin vaihteluina. Trendi oli nähtävissä tuloksissa, vaikka haastatteluiden aikaan kansainväliset jännitteet eivät vielä olleet kireimmillään kuten myöhemmin keväällä. Yritysten odotukset Venäjän markkinoilla ovat kääntyneet positiivisiksi, mutta riskit tunnistetaan, kommentoi tuloksia Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.

Yritysten näkymät

Barometrin tulosten mukaan liiketoiminnassa Venäjällä ja viennissä Venäjälle on tapahtunut piristymistä kuluneen kuuden kuukauden aikana. Kauppa on kasvanut teollisuudessa ja kaupan alalla etenkin pienissä yrityksissä, mutta palvelualoilla elpyminen ei ole vielä kunnolla alkanut. Yli puolella vastaajista niin liiketoiminta, vienti kuin tuontikin on kuitenkin viime syksyn tasolla.

Koronavirus on edelleen suurin ongelma liiketoiminnassa Venäjällä ja tuonnissa Venäjältä, mutta viennissä ruplan kurssi on noussut jälleen koronan ohi suurimmaksi ongelmaksi. Heikko rupla on ongelmallinen etenkin pk-yrityksille, suuret kärsivät enemmän myös poliittisista riskeistä ja talouden epävakaisuudesta.

Joka kolmas vastaaja arvioi Venäjän talouden kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Yritykset ovat reagoineet alkaneeseen elpymiseen lisäämällä markkinointia ja vahvistamalla myyntiä. Yli neljäsosa vastaajista aikoo investoida Venäjälle tulevan 12 kuukauden aikana. Kasvunäkymät niin liiketoiminnassa Venäjällä, viennissä Venäjälle kuin tuonnissa Venäjältä ovat optimistisimmat pienillä yrityksillä teollisuudessa ja kaupan alalla.

Tilanne haastattelututkimuksen aikana

Kevään 2021 barometritutkimuksen aikaan koronan toinen aalto oli Venäjällä jo laskenut huipuistaan, rajoituksia oli purettu ja rokottaminen käynnissä. Venäjän talouskehitys vuonna 2020 ylitti ennusteet, sillä pandemiasta pahiten kärsineellä palvelusektorilla on verrattain pieni merkitys taloudessa. Ennusteet povaavat talouden elpyvän kuluvan vuoden aikana. Öljysektorille vuosi 2020 oli heikko, mutta kevään tutkimuksen aikaan hinta jälleen noussut. Ruplan kurssi ei ole öljyn hinnan noususta hyötynyt, sillä geopoliittiset jännitteet ovat painaneet kurssia.

Taustatietoja
Tutkimuksen tilasivat Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, East Office of Finnish Industries ja Suomen Yrittäjät. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina ajanjaksolla 1.3.–6.4.2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 259. Tutkimus tehdään kaksi kertaa vuodessa.

Venäjän-kaupan barometri - kevät 2021