Suomi hopealle Digibarometrissa

17.03.2015

Suomi nappasi hopeaa Digibarometri 2015 -vertailussa, jossa oli muka­na 22 maata. Barometrissa maat laitetaan järjestykseen digitaalisuuden laajan yhteiskunnallisen hyödyntäminen perusteella. Hyvistä edellytyksistä huolimatta Suomen haasteena on osaamisen muuttaminen digitaalisiksi palveluiksi ja liiketoimintamalleiksi. Vertailun paras maa oli Tanska. 

Digibarometrin perusteella Suomella on maailman parhaat edellytykset hyötyä syvenevästä digitalisoitumisesta. Kaikkien kolmen pääsektorin mukaan tarkasteltuna Suomi löytyy sijoilta 2–5. Suomen hyvä kokonaissijoitus rakentuu ennen kaikkea tasaisuudelle. Merkittävin parannus tulee osiossa ”yritysten käyttö”. Tätä selittää erityisesti pilvipalvelu­jen lisääntynyt käyttö.

– Tulosten perusteella toimintaympäristö ja yritysten valmiudet eivät Suomessa jää juuri jälkeen vertailumaista. Tähän ei saa kuitenkaan tuudittautua. Digitaalisuudesta syntyvien uusien liiketoimintamallien ja palveluiden kehittämistarve on akuutti. Tähän tarvitaan yksityisiä ja julkisia investointeja, toteaa EK:n asiantuntija Jari Konttinen.

Suomi ei ole kyennyt synnyttämään sellaisia digitaalisuuden päälle rakentuvia liiketoimintamalleja tai käyttäjäkeskeisiä palveluita, joilla olisi globaalia kantavuutta. Keskeisimmät digitaaliset alustat ja niitä ympäröivät ekosysteemit ovat edelleen tuontitavaraa.

Digibarometrissä koulutustason kaltaiset yleiset tekijät tai maan rooli ICT:n tuottajana eivät vaikuta sijoitukseen. Mittaus toteutetaan kolmella tasolla (edellytykset, käyttö ja vaikutukset) ja kolmella pääsektorilla (yritykset, kansalaiset ja jul­kinen), joiden yhdistelmänä tarkastellaan yhdeksää solua. Viime vuonna Suomi oli vertailun sijalla kolme.