Tähtäimessä Euroopan turvallisimman maan titteli

10.05.2012

Valtioneuvosto on asettanut strategisen tavoitteen, jonka mukaan Suomen tulee olla Euroopan turvallisin maa vuonna 2015. Asian eteen on valjastettu useita poikkihallinnollisia hankkeita, niistä merkittävimpänä kaikki yhteiskunnan toiminnot käsittävä Valtioneuvoston päätös yhteiskunnan turvallisuusstrategista vuodelta 2010. Tavoitteena on valmistaa maatamme verkostomaiseen yhteistoimintaan yhteiskunnan perustoimintoja uhkaavien ilmiöiden torjumiseksi. Strategian lisäksi Kataisen hallituksen sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä valmistelee parhaillaan sisäisen turvallisuuden kolmannen vaiheen ohjelmaa, joka kattaa hallituskauden. Siinä käsitellään maan sisäisiä turvallisuuskysymyksiä, kuten syrjäytymistä, yhteiskunnan häiriötöntä toimintaa ja yritystoiminnan turvallisuutta.

Ministerityöryhmän laatiman ohjelman yhtenä alakohtana on valmisteltu elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen yritysturvallisuusstrategia, joka näkee päivänvalon tänä keväänä. Lisäksi Suomi valmistelee erillistä strategiaa kyberuhkiin varautumiseksi.

– Yksityisen sektorin merkitys turvallisuusalan kehittäjänä ja rahoittajana on merkittävä. On myönteistä, että tämä on tunnustettu yhteiskunnassa laajasti ja myös valtiohallinnon taholta, toteaa EK:n yritysturvallisuustoimiston päällikkö Jyrki Hollmén.

Parhaillaan käynnissä olevilla EK:n perinteisillä turvallisuusalan neuvottelupäivillä luodaan katsaukset valtiontason hankkeisiin, suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tällä hetkellä kohtaamiin ilmiöihin ja yritystapauksiin. Seminaariin osallistuu noin 130 yksityisen sektorin turvallisuusasiantuntijaa.