Tarjolla rahoitusta ja kumppaneita tuotekehitykseen

31.10.2013

EU:lta on luvassa peräti 70,2 miljardia euroa tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan vuosille 2014–2020. Hakumenettelyä on yksinkertaistettu ja päätöksentekoa nopeutettu, jotta myös pk-yritykset rohkaistuisivat pyrkimään mukaan tähän Horisontti 2020 -nimeä kantavaan ohjelmaan.

Uusi puiteohjelma kantaa nimeä Horisontti 2020. Se tarjoaa enemmän mahdollisuuksia sellaisten ideoiden tai teknologioiden rahoittamiselle, jotka ovat jo lähempänä markkinoita tai pilotointi- tai demonstraatiovaiheessa. Ensimmäiset haut käynnistyvät jo joulukuussa.

Julkinen kotimainen tutkimus- ja kehittämisrahoitus vähenee tulevina vuosina. Sen vuoksi tarttuminen EU-rahoitukseen on entistäkin tärkeämpää suomalaisyritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi. Uudella kaudella rahaa on tarjolla 20 miljardia euroa enemmän kuin vielä tänä vuonna voimassa olevalla puiteohjelmakaudella (2007–2013).

Yksinkertaisempi haku, päätökset nopeammin

Hakumenettelyjä ja rahoitusehtoja on yksinkertaistettu, jotta erityisesti pk-yritykset rohkaistuisivat pyrkimään ohjelmaan. Kaikkien hankkeiden tutkimusmenot hyväksytään ns. flat rate -kustannusmallin mukaisesti eli suorista kuluista korvataan 100 prosenttia (lähempänä markkinoita olevissa hankkeissa 70 prosenttia) ja kiinteistä kuluista 25 prosenttia.

Euroopan komissio lupaa rahoituspäätökset hankkeista viidessä kuukaudessa – aiemmin päätöstä on joutunut odottamaan jopa yli vuoden.

Myös yksittäiset yritykset voivat hakea rahoitusta uusien instrumenttien avulla. Käyttöön tulee erityinen pk-yritysinstrumentti, jonka hankkeet voivat sisältää tutkimusta ja kehitystyötä, demonstrointia tai esimerkiksi markkinapilotointia.

Tutkimusorganisaatiot, kuten VTT, ovat vastaisuudessakin avainasemassa yritysten verkottamisessa eurooppalaisiin hankkeisiin. Tiedostusta ja neuvontaa hoitaa Suomessa Tekes.

Yhteistyötä parhaiden kumppaneiden kanssa

Yritysten näkökulmasta kyse ei ole pelkästään tutkimusrahoituksesta, vaan on mietittävä myös, millaista eurooppalaista lisäarvoa yritykset tarvitsevat tuotekehityksessään. EU-hankkeiden kautta on mahdollista päästä yhteistyöhön parhaiden kumppanien kanssa, osallistua tulevaisuuden standardien rakentamiseen sekä saada jalansijaa uusille markkinoille.

 

Lisätietoja:
Asiantuntija Jari Konttinen, puh. 040 575 2081, sähköposti: jari.konttinen(at)ek.fi

 

Lue lisää Tekesin EU-rahoituksen sivulta