Tilaajavastuulakiin rakentamistoimintaa koskeva uudistus

07.09.2012

Tilaajavastuulakiin on lisätty rakentamistoimintaa koskevat erityissäännökset. Niiden mukaan tilaajan selvitysvelvollisuus koskee rakentamistoiminnassa myös sellaisia tilanteita, joissa sopimuspuolen toiminta on vakiintunutta. Lisäksi rakentamistoiminnassa tilaajan selvitysvelvollisuus on laajennettu koskemaan todistusta tapaturmavakuutuksen ottamisesta.

Tilaajalle voidaan määrätä rakentamistoiminnassa erityinen 16 000–50 000 euron suuruinen korotettu laiminlyöntimaksu. Se koskee tilanteita, joissa tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena siitä, että sopimuskumppani ei aio noudattaa lakia.

Julkisista hankinnoista annettua lakia on muutettu siten, että vastaisuudessa kaikkien hankintayksiköiden on otettava rakentamistoimintaa koskevaan urakkasopimukseen lauseke, jonka mukaan sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.

Lainmuutokset tulivat voimaan 1.9.2012.

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut oppaan tilaajavastuusta rakennustoiminnassa ja rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Sitä pääsee lukemaan tästä


Lisätietoja:
Lainopillinen asiamies Markus Äimälä, puh. 09 4202 2281, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ek.fi