TKI-toiminnalle lisävähennys verotukseen – viisivuotinen kannustin voimaan 1.1.2021

02.03.2021

Tutkimuksen ja yritysten innovaatioyhteistyön edistäminen nytkähti eteenpäin, kun TKI-kannustin, joka on yksi EK:n keskeisiä edunvalvontakohteita, astui voimaan. Yritykset voivat vuoden alusta lähtien tehdä verotuksessa 50% lisävähennyksen TKI-toiminnan alihankintakuluista.

Lisävähennys ei vaikuta kulujen normaaliin vähennyskelpoisuuteen, joten lisävähennyksen piirissä olevat alihankintakulut voi käytännössä vähentää 1½-kertaisina. Lisävähennykseen oikeuttava tutkimusyhteistyö voi tapahtua suomalaisen tai EU/ETA-alueella toimivan yliopiston, ammattikorkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kanssa. Tutkimus saa olla luonteeltaan perustutkimusta, teollista tutkimusta, kokeellista kehittämistä tai toteutettavuustutkimusta.

Edellytyksenä lisäverovähennykselle on mm.:

  • Hanke on alkanut aikaisintaan 2021
  • Koskee vain tutkimusyhteistyön alihankintalaskuja
  • Kustannuspohja, jolle vähennys lasketaan on verovuosikohtaisesti oltava vähintään 10.000 euroa, ja enimmillään lisävähennyksen voi verovuonna saada 1 milj. euron kustannuksista.
  • Lisävähennys on vastaavasti minimissään 5000 euroa ja maksimissaan 0,5 milj. euroa verovuotta kohti

TKI-toiminnan lisävähennys on erittäin myönteinen ja oikeansuuntainen toimenpide. EK:n mielestä kustannuspohja on kuitenkin vielä liian rajattu. Jatkamme vaikuttamistyötä, jotta suomalaiseen TKI-kannustesalkkuun saataisiin kansainvälisten esimerkkien mukainen laaja TKI-verokannuste.

Lisätietoja: Verohallinnon ohje ”Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021 – 2025″