Tutkimus- ja kehittämismenot roimassa laskussa

04.11.2013

Tilastokeskuksen mukaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot laskivat viime vuonna 330 miljoonaa euroa vuoteen 2011 verrattuna. Lasku johtui lähes yksinomaan yritysten pienentyneistä panostuksista tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Suomi on yhä maailman huippua tutkimuspanostusten määrässä suhteutettuna bkt:hen, mutta kehityksen suunta tulee saada käännettyä, jotta voidaan vastata rakennemuutokseen ja globaalin kilpailun vaatimuksiin.

Vuoden 2008 jälkeen yritysten t&k-menot ovat vähentyneet reaalisesti lähes 15 prosenttia. Vielä 90-luvulla vuosittainen keskimääräinen reaalikasvu oli noin 13 prosenttia vuosituhannen vaihteeseen asti. Julkinen tutkimusrahoitus on myös kääntynyt laskusuuntaan.

T&k-menot suhteutettuna bruttokansantuotteeseen laskivat 3,55 prosenttiin ja kuluvana vuonna sen odotetaan laskevan 3,49 prosenttiin. Vuoden 2011 kansainvälisten lukujen valossa Suomi oli EU:n kärjessä ja koko maailmassa vain Israelissa (4,4 %) ja Etelä-Koreassa (4,0 %) t&k -menojen osuus oli suurempi. Suomen hallituksen ja elinkeinoelämän tavoitteena on ollut 4 prosentin bkt-osuus.

Elektroniikka- ja ICT -teollisuudessa t&k-menot pienenivät jopa 570 miljoonalla eurolla, mutta muilla toimialoilla nähtiin kasvua. Suurinta kasvu oli metalli- ja konepajateollisuudessa.

– Yrityssektorin luvut kuvastavat käynnissä olevaa talouden rakennemuutosta. Osin ilahduttavaa on, että vähentyminen ei koske kaikkia toimialoja, toteaa EK:n asiantuntija Jari Konttinen.

Yritysten t&k-toiminta tehdään Suomessa lähes täysin omalla rahoituksella. Julkisen tutkimusrahoituksen osuus yritysten t&k-menoista oli viisi prosenttia. Yritykset rahoittivat myös korkeakouluissa tehtävää tutkimusta noin 75 miljoonalla eurolla. Suomessa julkisen rahoituksen osuus on selvästi alempi kuin OECD- ja EU-maissa keskimäärin.

– Pienelle ja viennistä riippuvaiselle maalle vahva tutkimus- ja kehittämistoiminta on elinehto. Tämän vuoksi menojen laskua voidaan pitää huolestuttavana. Julkista t&k-rahoitusta tarvitaan myös yritysten omien panostusten kannustimeksi. Hallituksen viimeaikaiset päätökset koskien muun muassa Tekesin ja VTT:n menojen leikkauksia vievät tässä suhteessa Suomea aivan väärään suuntaan, sanoo Konttinen.

Tilastokeskuksen katsaus

Lisätietoja:
Asiantuntija Jari Konttinen,
etunimi.sukunimi@ek.fi
puh. 09 4202 3223