Työnantaja, muista päivittää työsuojeluhenkilörekisterin tiedot

08.12.2015

Työsuojeluvaalit ovat tällä hetkellä ajankohtainen asia monella työpaikalla. Vaaleissa valitaan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö pääsääntöisesti seuraavalle kahdelle kalenterivuodelle.

Työnantajan tulee ilmoittaa työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden nimet työsuojeluhenkilörekisteriin, ks. laki työsuojeluhenkilörekisteristä.

Työsuojeluhenkilöilmoitus tehdään työsuojelun yhteistoimintakausittain tai tietojen muutoin muuttuessa. Tiedot tulee päivittää, vaikka samat henkilöt jatkaisivat uudella toimikaudella entisissä työsuojelutehtävissään.

Työnantajan on ilmoitettava rekisteriin seuraavien henkilöiden yhteystiedot ja syntymäaika:

  • Työsuojelupäällikkö
  • Työsuojeluvaltuutetut
  • Työsuojeluvaravaltuutetut
  • Työsuojelutoimikunnan (tai vastaavan) jäsenet
  • Työsuojeluasiamiehet
  • Työterveyshuoltopalvelujen tuottaja

Lisäksi voidaan ilmoittaa päätoimisten työsuojeluhenkilöiden, työterveyslääkärien, työpsykologien, työterveyshoitajien ja työfysioterapeuttien yhteystiedot.
Työsuojeluhenkilöilmoituksen tekee työsuojelupäällikkö tai muu työnantajan valtuuttama henkilö.

Työsuojeluhenkilörekisteriin pääsee Työturvallisuuskeskuksen nettisivuilta