Työnantajalle oikeus saada 2 500 euron kertakorvaus perhevapaakustannuksista

01.04.2017

Työnantaja voi saada 1.4.2017 alkaen uutta korvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta. Kertakorvauksen suuruus on 2 500 euroa.

Kertakorvauksen saamisen keskeisin edellytys on, että työntekijälle on maksettu perhevapaan aikana työ- tai virkaehtosopimukseen tai työsopimukseen perustuvaa äitiysajan palkkaa vähintään kuukauden ajalta.  Perhevapaakorvausta koskevaa lakia sovelletaan tilanteisiin, jossa ensimmäinen maksettava äitiysrahapäivä tai adoptioäidin vanhempainrahapäivä on 1.4.2017 tai sen jälkeen.