Työnantajayritysten lukumäärä laskussa

28.11.2013

Pois lukien alkutuotantoyritykset Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 266 909 yritystä. Yrityksiä oli 847 enemmän kuin vuonna 2011. Käytännössä yritysten hienoinen lukumäärän kasvu selittyy yksinyrittäjien lisääntymisellä, kun taas työnantajayritysten lukumäärä on laskussa.

Tilastokeskuksen tuoreen tilaston mukaan yritysten kokonaislukumäärä on kasvanut lähes tuhannella. Yritysten hienoinen lukumäärän kasvu selittyy yksinyrittäjien lisääntymisellä, kun taas työnantajayritysten lukumäärä on laskussa.

Suomessa oli Tilastokeskuksen yritysrekisterin vuositilaston mukaan viime vuonna 266 909 yritystä, mikä on 847 enemmän kuin edellisenä vuonna. Luvussa eivät ole mukana maa-, metsä- ja kalatalousyritykset. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan yksinyrittäjiä oli kaikkiaan 169 000, missä on lisäystä edellisvuoteen noin 6 000. Myös sivutoimisia yrittäjiä on paljon, joidenkin arvioiden mukaan jopa kolmannes kaikista yrittäjistä.

Tilastokeskuksen yritysrekisterin ja työvoimatutkimuksen tietoihin perustuvan karkean arvion mukaan työnantajayrityksiä oli viime vuonna hieman alle satatuhatta. Luku on 2 000–4 000 edellisvuoden määrää pienempi.

– Tilastot kertovat selkeästi sen, että taloustaantuma lisää todennäköisyyttä sivutoimiselle yrittäjyydelle, mutta heikentää samalla mahdollisuuksia toimia työnantajana. Tilastoissa työnantajayritysten lukumäärä on työnantajayrittäjiä suurempi muun muassa siitä syystä, että monet yrittäjistä omistavat useamman yrityksen samanaikaisesti, sanoo EK:n yrittäjyysasiantuntija Jari Huovinen.

Monet tilannetekijät heikentävät työllistämishalua

Toimintaympäristössä on monia työllistämisen esteitä ja pullonkauloja, joiden raivaamiseksi olisi löydettävä konkreettisia toimenpiteitä. Yhä edelleen ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnys on usein liian korkealla. Lisäksi työnantajien kilpailukyky on koetuksella.

– Yrittäjät kritisoivat raskasta kustannusympäristöä, joka heikentää yritysten kilpailukykyä ja yrittäjien työllistämishalukkuutta. Lisäksi kysynnän riittämättömyys ja siitä seuraavat käyttöpääoma-, rahoitus- ja maksuvalmiusongelmat jarruttavat uusia rekrytointeja. Tähän kun lisätään vielä säädösympäristöstä jatkuvasti kumpuavat uudet hallinnolliset rasitteet, niin ei tarvitse ihmetellä työnantajayrittäjyyden heikkoa kehitystä, Huovinen tiivistää.

Lisätietoja:
Jari Huovinen, yrittäjyysasiantuntija, EK, p. 09 4202 2810