Työterveyshuollon arvonlisäverokohtelu määriteltiin uudelleen

04.06.2015

Verohallinto julkaisi 8.5.2015  ohjeen terveyden ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta. Uudessa ohjeessa käsitellään myös työterveyshuoltopalvelujen arvonlisäverotusta.

Ohjeen mukaan perussääntö palvelun arvonlisäverollisuutta määriteltäessä on se, että jos työterveyshuoltoon kuuluva palvelu ei yksittäisenä palveluna myytynä ole arvonlisäveroton terveyden- ja sairaanhoitopalvelu, se ei ole arvonlisäveroton palvelu myöskään osana työterveyshuollon palvelukokonaisuutta. Osa lakisääteisen työterveyshuollon palveluista katsotaan siis arvonlisäverollisiksi palveluiksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen (9.7.2014 T 2192) mukaisesti arvonlisäverollisia palveluja ovat muun muassa työterveyspsykologien ja –fysioterapeuttien suorittamat luennot, ryhmävalmennukset, koulutukset, esimiesvalmennukset, ryhmäkonsultaatiot, ilmapiirikyselyt ja työyhteisöselvitykset. Erilaisten luentojen ja koulutusten osalta näyttäisi siis siltä, että työterveyshuoltoon liittyvät palvelut ovat laajalti verollisia palveluja. Sen sijaan työpaikkaselvityksen tekemisestä ei edelleenkään suoriteta arvonlisäveroa, kun selvityksen tekijänä on terveydenhuollon ammattihenkilö.

Ryhmille suoritetut palvelut kuten painonhallintaryhmät ja työstressinhallintaryhmät ovat ohjeen mukaan pääsääntöisesti arvonlisäverollisia palveluja. Jos ryhmään osallistuminen perustuu lääkärin lääketieteellisin perustein antamaan määräykseen tai lähetteeseen, palvelu on tältä osin arvonlisäverotonta. Sen sijaan perinteinen yksilöön kohdistuva terveyden- ja sairaanhoito on edelleen arvonlisäverotonta.

Palvelun myyjä voi hinnoitella myytävät palvelut monin eri tavoin. Jos myyjä veloittaa palvelujen myynnistä kiinteän perusmaksun tai kuukausimaksun ja maksu on vastike sekä arvonlisäverollisten että –verottomien palvelujen luovutuksesta, vastike on jaettava verolliseen ja verottomaan osaan. Tällainen jako saattaa olla käytännössä erittäin hankala toteuttaa.

Ohje ei kaikilta osin edelleenkään vastaa työterveyshuollossa käytettävää terminologiaa. Tulkintaa tullaan tarvitsemaan ainakin toiminnan suunnittelun, sekä työpaikkaan kohdentuvan työkyvyn seurannan, hallinnan ja varhaisen tuen arvonlisäverokohtelun osalta. Näin ollen osa kysymyksistä ratkeaa vasta ennakkoratkaisujen ja kirjallisten ohjausten myötä