Ukraina: mahdollisuuksia ja haasteita

28.05.2013

Ulkoministeri Leonid Kozhara toivoo EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen ja laajakatteisen vapaakauppasopimuksen pikaista voimaantuloa, mutta vain sopimusten rikkumaton toimeenpano voi edistää kauppaa ja investointeja.

Ukrainan ulkoministeri Leonid Kozhara tapasi suomalaisyritysten edustajia EK:ssa 28.5.2013.

Suomen ja Ukrainan välinen kauppa on kehittynyt myönteisesti, vaikkei vieläkään ole saavutettu vuoden 2008 huippulukuja. Osittain tätä selittää se, että suomalaisyritykset vievät enenevästi tuotteitaan Ukrainaan kolmansissa maissa sijaitsevilta tuotantolaitoksilta.

Toisaalta kauppaa vaikeuttavat talouskasvun hiipuminen sekä etenkin tullaukseen liittyvät ongelmat kuten tullausarvojen määrittely ylisuuriksi. Ukrainaan investoineita yrityksiä vaivaavat erityisesti arvonlisäpalautuksiin liittyvät ongelmat.

Jo parafoituun EU:n ja Ukrainan väliseen assosiaatiosopimukseen sisältyvä vapaakauppasopimus poistaa lähes kaikki tullit ja markkinoillepääsyrajoitukset. Lisäksi se yhdenmukaistaa EU-säädöstön kanssa Ukrainan yrityslainsäädäntöä, normeja ja standardeja. Pelkästään tullien osalta ukrainalaiset ja EU-maiden yritykset säästävät useita satoja miljoonia euroja vuosittain.

Ukrainan odotetaan vielä tekevän muun muassa joitakin muutoksia lainsäädäntöönsä, ennen kuin sopimus voidaan allekirjoittaa mahdollisesti tämän vuoden lopulla.

Lisätiedot:
Asiantuntija Timo Laukkanen
puh. 09 4202 2705
etunimi.sukunimi@ek.fi