Uudella sääntelyllä poistetaan perusteettomia maarajoituksia sisämarkkinoilta

23.05.2018

EU:ssa on hyväksytty uusi asetus, jolla pyritään torjumaan perusteettomia maarajoituksia EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla. Asetusta on sovellettava myös Suomessa 3.12.2018 alkaen.

Asetus kieltää rajoitukset, jotka estävät asiakkaiden pääsyn nettimyyntisivustoille tai sen eri maaversioihin asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä. Kieltoa ei kuitenkaan sovelleta, jos lainsäädäntö edellyttää pääsyn rajoittamista. Rajoitus on kuitenkin tällaisessa tapauksessa perusteltava asiakkaille.

Jatkossa yritykset eivät myöskään saa soveltaa syrjiviä yleisiä ehtoja asiakkaan kansallisuuden, asuinpaikan tai sijoittautumispaikan perusteella seuraavissa tilanteissa:

  • asiakas pyrkii ostamaan tavaroita, jotka toimitetaan johonkin EU-jäsenmaassa sijaitsevaan paikkaan, johon yritys yleisissä ehdoissaan tarjoaa toimituksia,
  • asiakas pyrkii ostamaan tavaroita, jotka haetaan paikasta, josta on sovittu yrityksen ja asiakkaan välillä, siinä EU-maassa, jossa yritys tarjoaa tällaisen vaihtoehdon yleisissä ehdoissaan,
  • asiakas pyrkii vastaanottamaan sähköisesti suoritettavia palveluja, pl. palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon tai niiden käytön mahdollistaminen
  • asiakas pyrkii vastaanottamaan muita kuin sähköisesti suoritettavia palveluja fyysisessä paikassa sen EU-maan alueella, jossa yritys harjoittaa toimintaansa.

Kieltoja ei kuitenkaan sovelleta, jos lainsäädännössä estetään yritystä myymästä tavaroita tai tarjoamasta palveluja tietyille asiakkaille tai tiettyjen alueiden asiakkaille.

Maksamiseen liittyen yritykset eivät lähtökohtaisesti saa hyväksymissään maksuvälineissä soveltaa maksutapahtumiin erilaisia ehtoja asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan, maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan EU:ssa liittyvistä syistä.

Asetuksella ei ole vaikutusta kilpailuoikeudessa sallittuihin jakelujärjestelmiin ja niiden puitteissa tehtäviin ryhmäpoikkeusasetuksen sallimiin myyntirajoituksiin.

Asetus ei koske muun muassa palveluita, jotka liittyvät tekijänoikeudella suojattuun sisältöön, kuten e-kirjoja, musiikin suoratoistopalveluita tai televisio-ohjelmia.