Uusi asetus tehostaa tullin työtä tuoteväärennöksiä vastaan

05.08.2013

Immateriaalioikeuksien (IPR) loukkaukset ja tuoteväärennösten kauppa ovat kasvava ongelma EU-maissa. Niistä aiheutuu vuosittain valtavia taloudellisia menetyksiä, mutta usein myös vaaraa ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.

Iso osa tuoteväärennöksistä kohdistuu nimenomaan kulutushyödykkeisiin, mm. vaatteisiin, kosmetiikkaan, lääkkeisiin, elektroniikkaan, autojen varaosiin jne.

EU:ssa hyväksyttiin kesäkuussa uusi asetus tuoteväärennöksistä. Sitä aletaan soveltaa vuoden 2014 alusta ja se korvaa EU:n nykyisen tuoteväärennösasetuksen (1383/2002/EY). Asetus laajenee soveltamisalaltaan niin, että se kattaa perinteisten IPR:ien (tavaramerkkien, mallien, tekijänoikeuksien ja patenttien ym.) lisäksi mm. kauppanimiä ja hyödyllisyysmalleja.

Uuden asetuksen tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa menettelyjä, joilla tulliviranomaiset pystyvät ottamaan kiinni ja pysäyttämään tuoteväärennöksiksi epäilyjä tuotteita sekä mahdollisuuksien mukaan tuhoamaan niitä.

Pyrkimyksenä on suojata nimenomaan yrityksiä, joiden tuotteet sisältävät IPR:iä tai jotka hallinnoivat tavaramerkkejä. Yritykset käyttävät paljon aikaa ja rahaa brändiensä rakentamiseen ja suojelemiseen. Tuoteväärennökset ja laittoman kaupan kasvu heikentävät laillisesti toimivien yritysten mahdollisuuksia investoida omiin tuotteisiinsa ja pärjätä kilpailussa. Myös valtiolta jää saamatta verotuloja.

Siksi on kaikkien etu, että tullilla on tehokkaat keinot tuoteväärennöksiksi epäiltyjen tuotteiden pysäyttämiseen ja markkinoille pääsyn estämiseen.
Asetusta ei sovelleta matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin tilanteessa, jossa tavarat ovat tosiasiallisesti tulossa matkustajan henkilökohtaiseen käyttöön eikä mikään viittaa tuonnin kaupalliseen tarkoitukseen.

Uuden asetuksen myötä yksinkertaisesta hävittämismenettelystä tulee velvoittavaa sääntelyä kaikissa EU-maissa ja tulliviranomaiset voivat soveltaa sitä jo ns. hiljaisen hyväksynnän perusteella. Pienissä, bruttopainoltaan alle 2 kg:n lähetyksissä sovelletaan vieläkin kevyempää menettelyä, jos kyseessä ovat väärennetyt tai laittomasti valmistetut tavarat, jotka ei ole pilaantuvia.

Yhtenäisempää valvontaa kauttakulkuliikenteeseen, selkeyttä kustannusvastuisiin

Uudistuksessa yhtenäistettiin myös kauttakulkuliikenteen valvontaa EU:n sisällä sekä tullivalvonnan määräaikoja ja kustannusvastuita.

Uusi asetus tukee kauttakulkuliikenteessä Suomessa jo nyt noudatettavaa käytäntöä, jonka mukaan tullilla on mahdollisuus valvoa ja pysäyttää joustavasti kansallisen sääntelyn rajoissa sellaisia kauttakulkuliikenteessä olevia tuotteita, joiden epäillään loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksia.

Suomen erikoisuutena on vilkas tavaroiden kauttakulkuliikenne Venäjälle. Sen vuoksi suomalaisille merkinhaltijoille ja tulliviranomaisille on erityisen tärkeää, että tullisäännöt ovat mahdollisimman selkeät ja niitä sovelletaan yhdenmukaisesti koko EU:ssa.

Geneeristen lääkkeiden osalta asetuksen selitysosaan otettiin maininta korkeamman kynnyksen vaatimuksesta tavaroiden pysäytyksissä ja haltuunotossa. Näin siksi, että EU:n ja kolmansien maiden välillä on WTO:ssa jännitteitä rinnakkaislääkkeiden kauttakulussa noudatettavista tullimenettelyistä.

Asetukseen sisältyvät myös selkeytetyt säännökset tullinvalvonnasta seuraavista kustannusvastuista, kuten oikeudenhaltijan vastuusta tavaroiden käsittelystä, varastoinnista ja tuhoamisesta aiheutuvista kustannuksista aina tulliviranomaisen suorittamasta tavaroiden haltuunotosta tai luovutuksen keskeyttämisestä lähtien.

Oikeudenhaltijalle asetettu kustannusvastuu perustuu siihen, että tulliviranomaisten työtä ja IPR-loukkausten valvontaa tehdään oikeudenhaltijoiden lukuun ja heidän tekemiensä hakemusten perusteella. IPR:ien oikeudenhaltijalla on kuitenkin oikeus hakea korvausta oikeuksien loukkaajalta tai muilta henkilöiltä, jotka ovat asiassa vastuuvelvollisia.

Asetusuudistus on olennainen osa EU:n IPR-strategiaan sisältyvää toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on suojella ja valvoa immateriaalioikeuksia entistä tehokkaammin.

Lue lisää:

Uusi asetus (pdf)

Tuoteväärennökset ja laiton kauppa (Euroopan komission verkkosivut)

Lisätietoja:

IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori, puh. 09 4202 2521, sähköposti: riikka.tahtivuori(at)ek.fi