Uusia ilmoitusvelvollisuuksia rakentamiseen 1.7. alkaen

01.04.2014

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava 1.7.2014 alkaen kuukausittain työmaakohtaisia tietoja rakennusurakoista ja työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Myös kotitalouksien on ilmoitettava tiedot rakennusluvan alaisista töistä ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Muutos on osa toimenpiteitä, joilla maan hallitus pyrkii torjumaan harmaata taloutta.

Veronumeromenettely ei yksin riitä

Siirtyminen veronumeromenettelyyn syyskuussa 2012 oli ensimmäinen vaihe hallitusohjelmaan sisältyvistä lainsäädäntötoimenpiteistä, joilla pyritään torjumaan rakennusalan harmaata taloutta.

Veronumeromenettelyn ei kuitenkaan katsottu yksistään mahdollistavan tehokasta valvontaa, ja sen lisäksi hallitusohjelman mukaisesti rakennustyömailla otetaan käyttöön ensi heinäkuusta alkaen ilmoitusmenettely työntekijöistä ja rakennusurakoista.

Samassa yhteydessä työturvallisuuslakia muutettiin siten, että vastaisuudessa myös pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan tulee pitää luetteloa kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Jos pääurakoitsijaa tai muuta päätoteuttajaa ei työmaalla ole, velvollisuus kuuluu rakennuttajalle.

Lue lisää ilmoittamisvelvollisuudesta verohallinnon sivuilta  ja yhteisen rakennustyömaan käsitteestä aluehallintoviraston ohjeesta

Osallistu verohallinnon koulutukseen uusista velvoitteista!

Verohallinto järjestää rakentamisen uusista velvoitteista koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea.

Suurin osa tilaisuuksista on kaikille yrityksille avoimia, yleisiä tilaisuuksia. Osa tilaisuuksista on ns. segmenttikohtaisia tilaisuuksia, joissa käsitellään näiden ryhmien erityistilanteita.

Tarkempaa tietoa koulutustilaisuuksista löytyy verohallinnon sivuilta