Valtiovarainministeriö valmistelee helpotettua maksujärjestelyä yrityksille

Koronan kurittaessa yrityksiä rankalla kädellä, on kassan pohja jo monessa paikassa näkyvissä. Valtiovarainministeriö on kuullut yritysten hädän ja ilmoittanut 13.4.2021 alkavansa valmistelemaan uutta tilapäistä helpotettua maksujärjestelyä veroille.

Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan sovellettava korko olisi viimekeväiseen tapaan 2,5 %, joka on huomattavasti alempi kuin normaalitilanteessa sovellettava 7 % korko. Tiedotteen mukaan muutokset ovat jälleen määräaikaisia ja koskisivat maksujärjestelyyn kuuluvia veroja.

Verohallinto on antanut asiasta tiedotteen, jonka mukaan helpotettua maksujärjestelyä voi hakea 21.4. alkaen. Alennettua korkoa sovelletaan Verohallinnon mukaan kaikkiin maksujärjestelyssä mukana oleviin veroihin 1.5. alkaen. Edellytyksenä on, että yrityksellä ei ole veroja ulosotossa ja että yritys on antanut kaikki veroilmoitukset, tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset määräajassa. Maksujärjestelyt haetaan OmaVeron kautta.

Elinkeinoelämän keskusliitto pitää helpotettua maksujärjestelyä tervetulleena ja tärkeänä helpotuksena yrityksille. EK:n näkökulmasta valmistelussa on huomioitava seuraavat seikat:

  1. Tiedote ei sisällä tietoa siitä, millä aikajänteellä erääntyviä veroja esitys tulee koskemaan. EK pitää tärkeänä riittävän pitkää aikaväliä.
  2. Tiedotteessa ei puhuta viimekeväiseen tapaan mahdollisuudesta ALV-takaisinlainaukseen. EK:n näkemyksen mukaan ALV-lainauksen mahdollisuus on otettava pohdintaan, jos koronatilanne ei helpotu.
  3. Alennettu viivästyskorko koskee tällä hetkellä vain maksujärjestelyyn hakeutuvia yrityksiä. Myös sellaisilla yrityksillä, jotka eivät näe tarvetta varsinaiselle maksujärjestelylle, voi olla tilapäisiä maksuvaikeuksia koronan vuoksi. Siksi alennetun koron laajentaminen myös muihin kuin maksujärjestelytilanteisiin olisi perusteltua.