Verotukseen muutoksia – yhteisöjen tuloverotukseen ja ennakonkantoon uudet menettelyt 1.11.2017

21.09.2017

Marraskuusta 2017 alkaen yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotukseen tulee useita muutoksia.

Tuloverotuksen ja ennakonkannon menettelyt muuttuvat HE:ssä (237/2016) esitettyjen lakimuutosten tullessa voimaan 1.11.2017. Muun muassa ennakon täydennysmaksusta luovutaan, ennakoiden vaatimusten määräajat pidentyvät ja sähköinen ilmoittaminen laajenee koskemaan yhteisöjen ennakkoja koskevia vaatimuksia ja tuloveroilmoittamista.

Keskeiset muutokset

• Sähköinen ilmoittaminen laajenee. Yhteisöt ja yhteisetuudet antavat tuloveroilmoituksen, ennakoita koskevan vaatimuksen ja ilmoituksen tilinumerosta pääsääntöisesti sähköisesti. Verohallinnon sähköinen palvelu OmaVero korvaa Yhteisöjen veroilmoituspalvelun. Tilinumeron ilmoittavat sähköisesti lisäksi myös muut arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuuluvat.

• Määräajat ennakoiden määräämiselle, muuttamiselle ja poistamiselle pidentyvät. Verohallinto voi määrätä, muuttaa tai poistaa ennakoita verovelvollisen aloitteesta verotuksen päättymiseen saakka. Verohallinto voi määrätä ja korottaa ennakoita verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden loppuun saakka sekä alentaa ja poistaa verotuksen päättymiseen saakka.

• Ennakon täydennysmaksusta luovutaan ja se korvataan verovuoden päättymisen jälkeen määrättävällä ennakolla. Ennakon määräämistä on vaadittava Verohallinnolta, jos haluaa täydentää ennakoita ja vaikuttaa korkoseuraamuksiin. Ennakkoa voi hakea OmaVerossa tai muussa sähköisessä asiointipalvelussa ja maksaa sen verkkopankissa.

• Ennakkoperintää voi täydentää verovuoden päättymisen jälkeen ensimmäisen kuukauden aikana ilman korkoja.

• Laskentajaksot ja korkokäsitteet yhtenäistyvät, mikä selkeyttää koronlaskennan periaatteita.

• Tuloveron veronkanto uudistuu. Muutokset koskevat maksujen ja palautusten käyttöjärjestystä, veron suoritusjärjestystä, yhteenvetoa, kantomenettelyn virheen korjaamista sekä palautuksen käyttämistä.

Verohallinto järjestää verkkoseminaarit 4.10. ja 23.11., joissa on aiheena yhteisöjen tuloveron maksaminen, korkojen ja veronkannon uudistus sekä sähköisen asiointi. Lisäksi kerrotaan miten OmaVero -palvelu korvaa yhteisöjen veroilmoituspalvelun.

Tutustu verohallinnon  sivustoon Verotuksen muutoksia 2017