Vuosilomalaki on muuttunut – katso uudet ohjeet

28.08.2013

Vuosilomalaki on muuttunut. Muutokset liittyvät vuosilomapalkan laskemiseen sekä vuosiloman aikaiseen sairastumiseen.

Uudet vuosilomapalkan laskentasäännöt koskevat kuukausipalkkaisia työntekijöitä. Säännöksillä pyritään siihen, että vuosiloman aikainen palkka vastaisi mahdollisimman hyvin loman ansainta-ajan palkkaa.

Vuosiloman aikana alkaneeseen sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi on kumottu. Sairastuneella työntekijällä on oikeus saada loma siirretyksi työkyvyttömyyden alusta asti.

Uusia palkanlaskentasäännöksiä sovelletaan 1.4.2013 alkaneelta lomanmääräytymisvuodelta kertyviin lomiin. Karenssisäännös poistuu 1.10.2013.

Katso uudet ohjeet (pdf)

Lisätietoja:
Lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä, puh. 040 742 9737 ja lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, puh. 040 703 2977. Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ek.fi