Yrittäjät odottavat hallitukselta vauhtia päätöksiin

20.03.2012

Järkevää säästämistä, jyrkkä ei työmatkojen verovähennysoikeuden poistamiselle, joustoja työelämään ja vauhtia kuntalain uudistamiseen. Ainakin näitä peräänkuuluttavat pk-yrittäjät hallitukselta. Prima kysyi yrittäjiltä, mitä he odottavat hallituksen kehysriiheltä.

– Nyt tarvitaan järkevää säästämistä, mutta ei sellaista, joka haittaa talouden kiertokulkua. Kunnallista virkakoneistoa on katsottava hallinnon tehostamisen kannalta. Tämä ei liity vain kuntaliittymiin, vaan toimintojen tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen, pohtii kauppaneuvos Heimo J. Aho, SKS Group Oy:sta

– Yritysten kasvu on kuitenkin ykkösasia, Aho laskee.

– Tarvitaan yrityksiä tukevia, mahdollisimman hyviä veroratkaisuja. Nyt niitä ei ole ainakaan vielä ollut hallitusohjelmassa, siellä on lähinnä hidasteita. Yritysverotuksen ja pääomaverotuksen tasapaino on tärkeää.

Betonimestarien hallituksen puheenjohtaja Seppo Saarelainen haluaa hallituksen huomioivan työelämän muutokset.

– Sekä Ruotsi että Saksa ovat menneet työelämän joustoissa eteenpäin, eikä kulurakenne ole noussut siten kuin Suomessa. Meillä esimerkiksi laittomat lakot aiheuttavat epävarmuutta yrittäjille.

– Työkyvyttömyyseläkkeelle jää erittäin paljon porukkaa. Pitäisi katsoa määrävälein, onko työkyky parantunut siten, että ihminen voisi jollain tavalla työskennellä. Itsekin olen palannut sairastamisen jälkeen työhön, Saarelainen kertoo.

-Työmatkojen verovähennysoikeuteen ei saa puuttua, parahtaa Plastepin toimitusjohtaja Kristiina Wessman.

– Koko Suomihan on pidettävä asuttuna, ja ihmisten voitava käydä töissä isojen asutusalueiden ulkopuoleltakin. Tämä esitys tulisi leikkaamaan työssäkäyntimahdollisuuksia. Suomi on suuri maa, ja etäisyydet ovat pitkät. Se pitää muistaa, Wessman painottaa.

Toimitusjohtaja Eija Karivaara, Spira Oy Hengityshoitokeskuksesta painottaa kuntalain uudistamista.

– Suomi tarvitsee yrittäjämyönteisiä kuntia, joilla on valmiudet järjestää erilaisia palveluja ja tarjota niitä asukkailleen. Kannuste pitäisi olla mukana niin, että pk-yrityksillä olisi paremmat edellytykset tarjota palvelujaan. Siihen liittyvät tietenkin verotus ja muutkin sentyyppiset kysymykset.

Lue yrittäjien terveiset  digi-Primasta