Yrityksillä vaikuttamisen paikka ympäristötuoteneuvotteluissa

02.12.2014

Neuvottelut ympäristötuotteiden tullien alentamiseksi EU:n ja 13 WTO-maan välillä ovat käynnissä. Suomalaisilla Cleantech-yrityksillä on nyt vaikuttamisen paikka ja mahdollisuus saada ympäristötuotteensa neuvottelulistalle.

EK:n johtaja Leena Mörttinen näkee EGA-neuvotteluissa (Environmental Goods Agreement) suurta potentiaalia.

– Neuvottelut ovat tärkeä aloite ja lähtölaukaus. Niitä tulee jatkossa kuitenkin laajentaa kattamaan myös tullien ulkopuoliset esteet, palvelut sekä ympäristöratkaisujen koko arvoketju, linjaa Mörttinen.

Perun Limassa käynnissä olevaan ilmastokokoukseen matkustaa ensiviikolla myös ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen. Hänen mielestä Liman kokouksen rooli on merkittävä.

– Ensiviikon aikana maiden pitäisi pystyä sopimaan vuoden kuluttua Pariisissa neuvoteltavan ilmastosopimuksen linjauksista. Päätavoitteet tulee olla selvillä ja niiden tulee tähdätä kunnianhimoisiin ratkaisuihin. Kiinan ja USA:n ulostulot ovat positiivinen merkki tähän suuntaan, toteaa Grahn-Laasonen.

Ulkoasiainministeriössä ilmasto- ja ympäristötuoteneuvottelut nähdään toisiaan täydentävinä hankkeina.

– Ympäristötuoteneuvotteluiden päättäminen vuoden 2015 loppuun mennessä olisi kaupan kontribuutio ilmastonmuutoksen torjumiselle, sanoo ulkoasiainministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osastopäällikkö Markku Keinänen.

Mörttinen, Grahn-Laasonen ja Keinänen puhuivat EK:n ja ulkoasiainministeriön yhteisessä seminaarissa 1.12. Seminaarissa valotettiin käynnissä olevia neuvotteluita ympäristötuotteiden tullien alentamiseksi niin neuvottelujen kulun ja sisällön kuin myös konkreettisten yritysesimerkkien kautta.

Neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen 2015 loppuun menneessä ja niitä käydään seuraavissa kategorioissa:

 • Ilmansuojelu
 • Jäte- sekä ongelmajätehuolto
 • Jätevedenhuolto ja vedenpuhdistus
 • Ympäristön kunnostaminen ja puhdistus
 • Melu- ja tärinän torjunta
 • Kestävämpi ja uudistuva energia
 • Energiatehokkuus
 • Ympäristön seuranta, analysointi ja arviointi
 • Luonnonresurssien suojelu
 • Ympäristöystävälliset tuotteet
 • Resurssitehokkuus

Ratkaisuja on mahdollista saada EU:n tuotelistalle 2015 huhtikuuhun mennessä, joten vaikuttamisen paikka on nyt. Tuotteiden saamiseksi listalle yritysten toivotaan ottavan yhteyttä ulkoasiainministeriöön: kaupallinen sihteeri Malena Sell, malena.sell@formin.fi .

Lisätietoa neuvotteluista: