Yrityksissä aloitteiden määrä edelleen kasvussa

12.04.2012

Viime vuonna yrityksissä tehtiin keskimäärin 113 aloitetta sataa henkilöä kohden. Aloitteiden määrä on viime vuosina kasvanut varsin tasaisesti ja kaikkiaan viisinkertaistunut vuodesta 1990. Tiedostot perustuvat Johtamistaidon Opiston vuosittaiseen tiedusteluun. Viime vuoden vastaukset kattavat 156 toimipaikkaa, jotka työllistivät vuoden 2011 lopussa 37 100 henkilöä.

Lähes joka neljäs yritysten henkilöstöstä osallistui aloitetoimintaan tekemällä aloitteita joko ryhmässä tai yksin. Käsitellyistä aloitteista palkittiin yli puolet ja keskimääräinen aloitepalkkio oli 62 euroa. Tuottavimmista aloitteista maksettiin enimmällään 78 000 euroa.

Monissa yrityksissä otettiin käyttöön uusia teknisiä aloitejärjestelmiä, jotka helpottavat aloitteiden tekoa ja käsittelyä.

Lisätietoja:
JTO:n verkostoasiantuntija Jouko Kauppinen
041 4466027

Tutkimusjohtaja Pauli Juuti
041 466 6012