Yritys, muista tarkistaa tavaramerkkisi luokitus!

02.02.2016

Onko yrityksesi rekisteröinyt tavaramerkin ennen kesäkuuta 2012? Jos on, muista tarkistaa merkin luokitus ennen syyskuuta, että se kattaa varmasti kaikki halutut tavarat ja palvelut.

EU:n tavaramerkkidirektiivi ja -asetus hyväksyttiin vuoden 2015 lopulla. Asetus astuu voimaan 24.3.2016 ja on sellaisenaan suoraan sovellettavaa sääntelyä EU-maissa. Direktiivi on puolestaan tullut voimaan 12.1.2016, mutta sillä on pääsääntöisesti kolmen vuoden kansallisen voimaansaattamisaika.

Asetuksen voimaantulon yhteydessä yritysten on ehdottoman tärkeä muistaa, että EU-tavaramerkkien luokituskäytännön muuttuu. Muutos koskee kaikkia ennen kesäkuuta 2012 rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Ennen asetuksen voimaantuloa on noudatettu käytäntöä, joka on mahdollistanut sisällyttämään tavaramerkin luokkaotsikon alle kaikki tavara- ja palvelunimikkeet, jotka voivat kuulua kyseiseen luokkaan.

Asetusmuutoksessa omaksutun linjan mukaan tavara- ja palvelunimikkeiden sisältö puolestaan määräytyy pelkästään luokkaotsikon kirjaimellisen tulkinnan / yleiskielen merkityksen mukaan.

Uusi käytäntö tuo siten riskin, ettei voimassa olevien tavaramerkkien suoja enää katakaan kaikkia EU-merkin haltijan tarkoittamia tavaroita ja palveluja. Siksi oikeudenhaltijan pitää täsmentää suoja-ala niin, että se vastaa haluttua kattavuutta. Muutokset pitää tehdä kuuden kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta eli 24.9.2016 mennessä!

Direktiivin kansallista voimaansaattamista valmistelemaan perustetaan työ- ja elinkeinoministeriöön laajapohjainen työryhmä, jonka tehtäväksi tulee myös kansallisen tavaramerkkilain kokonaisuudistus. Elinkeinoelämä tulee olemaan mukana työryhmässä.

Lue lisää:
Asetus 
Direktiivi
• EK:n uutinen Tavaramerkkisääntely uudistuu, hakemusten luokitukset muuttuvat