Yrityskyselyn tulokset varautumisesta: Tärkeintä toimiva digitaalinen ympäristö ja yhteinen tilannekuva

21.02.2017

Yrityksissä pidetään keskeisimpinä yhteiskunnan varautumista ja yritysten jatkuvuudenhallintaa haastavina asioina digitaalisten yhteyksien häiriöitä, yhteisen tilannekuvan puuttumista sekä lainsäädännön ja määräysten lisääntymistä. Erityisesti kansainvälisten tietoliikenneyhteyksien jatkuvuuden varmistamista pidetään ykkösasiana.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Turvallisuuskomitea ja Huoltovarmuuskeskus järjestivät yhteistyössä yrityksille suunnatun kyselyn, jossa selvitettiin yritysten varautumisen tilaa sekä kuultiin niiden ääntä varautumiseen liittyvissä asioissa. Kyselyyn saatiin useiden satojen ja kaiken kokoisten yritysten vastauksia monilta eri toimialoilta.

− Olen erittäin ilahtunut yritysten aktiivisuudesta. Jatkuvuudenhallintaan ja varautumiseen liittyvät kysymykset kiinnostavat yrityksiä tällä hetkellä aiempaa enemmän. Turvallisuusympäristön muutokset ja siten myös toiminnan jatkuvuuteen liittyvät kysymykset on tunnistettu viime aikoina vahvasti yrityksissä, toteaa EK:n johtava asiantuntija Mika Susi.

Velvoitteita eniten yritysten omilta asiakkailta

Lakisääteisiä varautumisvelvoitteita oli tunnistanut noin 30 prosenttia vastaajista. Eniten yrityksiin kuitenkin kohdistuu asiakkaiden asettamia jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen vaatimuksia. Tällaisia oli yli 50 prosentilla vastaajayrityksistä. Seuraavaksi eniten vaatimuksia asettavista tahoista olivat vakuutusyhtiöt tai vastaavat toimijat.

Alle 20 prosenttia yrityksistä on hyödyntänyt toiminnassaan jatkuvuudenhallinnan kansainvälisiä standardeja. Standardien hyödyntämisessä varautumisessa ja jatkuvuudenhallinnassa nähdään mahdollisuuksia, mutta ne tunnetaan toistaiseksi melko huonosti. Pääosin niiden käyttöön kannustavat yrityksen omien toiminnallisten tarpeiden lisäksi asiakkaiden asettamat vaatimukset.

Toimitusketjujen häiriötilanteisiin oli varautunut noin 53 prosenttia yrityksistä. Samalla monet yritykset näkivät, että niiden omat resurssit näihin häiriöihin varautumisessa ovat rajalliset. Erityisesti ulkomaisten tavarantoimitusketjujen varmistamiseen kaivattiin myös yhteiskunnan vahvempaa panosta.

Sujuva yhteensovitus tärkeää

Kansallisen huoltovarmuuden yhdistäminen yrityksen jatkuvuudenhallintaan nähtiin asian tunnistaneiden yritysten joukossa melko sujuvaksi, mutta noin 15 prosentille yrityksistä yhteensovitus on aiheuttanut haasteita.

− Olisi tärkeää, että yhteiskunnan varautuminen ja yritysten jatkuvuudenhallinta saataisiin toisiaan hyvin tukeviksi prosesseiksi. Siitä hyötyisivät sekä yritykset että koko yhteiskunta. Pelkät velvoitteet ilman omalle toiminnalle koituvia mitattavissa olevia hyötyjä nähdään yrityksissä hankalina ja monesti myös vain tarpeettomia kustannuksia aiheuttavina seikkoina, toteaa Susi.

Tieto- ja viestintäyhteydet keskeisimpänä huolenaiheena

Keskeisimpinä yhteiskunnan varautumista ja yritysten jatkuvuudenhallintaa haastavina kehityskulkuina pidettiin digitaalisten tieto- ja viestintäyhteyksien häiriöitä, yhteisen tilannekuvan puuttumista sekä lainsäädännön ja määräysten lisääntymistä. Erityisesti kansainvälisten tietoliikenneyhteyksien jatkuvuuden varmistaminen nähtiin hyvin haastavana kysymyksenä.

− Tämä tulos ei yllätä. Yritysten ja koko yhteiskunnan voimakas riippuvuus kansainvälisistä tietoverkoista on ollut viime aikoina vahvasti esillä. Samoin paremman yhteisen tilannetietoisuuden kehittäminen on ollut yritysten toiveena jo pitkään. Näyttää, että tässä ovat selvästi ne seikat, joihin yritysten näkökulmasta tulisi nyt panostaa, arvioi Susi.

Tulokset tulevat näkymään yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa

Tutkimuksen tulosten mukaan vuoden 2010 yhteiskunnan turvallisuusstrategia oli tuttu melko harvalle vastaajayritykselle. Vain noin 16 prosenttia vastaajista oli tutustunut siihen aiemmin. Nyt toteutetun Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää Turvallisuuskomitean johtamassa turvallisuusstrategian päivitystyössä.

− Kyselyn tulosten huolellisesta analysoinnista saadaan varmasti kehitysajatuksia yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitykseen. Usko, että yritysten näkemys välittyy päivitystyöhön aiempaa vahvemmin, arvioi Susi.

Elinkeinoelämän keskusliitto, Turvallisuuskomitea ja Huoltovarmuuskeskus kiittävät lämpimästi kaikkia vastaajia.