Yritysten luottamus talouteen edelleen vahvaa joulukuussa

27.12.2017

Teollisuuden ja rakentamisen indikaattorit nousussa, palvelualoilla pientä laskua.

Teollisuuden luottamusindikaattori jatkoi nousua joulukuussa, ja se kohosi korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2007. Uusin saldoluku on +18, kun edelliskuun tarkistettu saldoluku oli +15. Teollisuusyritysten luottamus on selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa (+1) vahvempaa.

Rakennusyritysten luottamus oli loivassa nousussa joulukuussa. Luottamusindikaattori vahvistui +13 pisteeseen, kun edelliskuun saldoluku oli +10. Yritysten suhdannearviot ovat paremmat kuin
pitkän aikavälin keskiarvo (-7).

Palveluyritysten luottamus suhdanteisiin säilyi yleisesti vahvana, vaikka luottamusindikaattori laskikin aavistuksen. Sen joulukuun saldoluku on +21, kun marraskuun lukema oli +24. Indikaattori
on yhä pitkän aikavälin keskiarvoa (+13) korkeammalla.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori oli joulukuussa hyvällä tasolla, vaikka se laskikin vähän edelliskuusta. Joulukuun lukema on +15, kun marraskuun saldoluku oli +20. Pitkän aikavälin
keskiarvo on -2.