Yritysten velkakirjamarkkinoilla nopeita kehitysaskelia

EK:n ja Listayhtiöiden neuvottelukunnan aloitteet yritysten joukkovelkakirjamarkkinoiden kehittämiseksi ovat poikineet uutta aktiviteettia. Yritysten mahdollisuudet hyödyntää joukkovelkakirjoja rahoitusmuotona laajenevat ja paranevat.

Pörssi on avannut uuden First North -markkinapaikan yritysten joukkovelkakirjalainoille. Se tarjoaa kevyemmillä vaatimuksilla ja velvoitteilla samat palvelut kuin päämarkkina.

Yhtiön ei esimerkiksi tarvitse alkaa laatia IFRS-standardien mukaista tilinpäätöstä ja laina voidaan listata tietyin edellytyksin ilman Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. Yhtiö voi hyödyntää liikkeeseenlaskuissa EK:n ja Listayhtiöiden neuvottelukunnan tuoreita joukkolainojen malliehtoja (pdf).

Kauppalehti aloitti puolestaan helmikuussa yrityslainojen hintatietojen julkaisemisen. Tiedot valikoitujen yrityslainojen perustiedoista ja suuntaa antavasta hintatasosta julkaistaan tiistaisin. Se lisää osaltaan markkinoiden näkyvyyttä ja kiinnostavuutta.

Myönteiset kokemukset kannustavat

Käytännössä myös lainan liikkeeseenlaskulta vaadittava vähimmäiskoko on pienenemässä. Se oli yksi keskeinen viesti EK:n ja Listayhtiöiden neuvottelukunnan tammikuussa järjestämässä informaatioseminaarissa, jossa käsiteltiin yritysten joukkovelkakirjoja.

Liikkeeseenlaskulle ei ole muodollista minimivaatimusta, vaan kysymys on kustannusten ja hankittavan rahoituksen määrän suhteesta. 10 miljoonaa euroa alittava liikkeeseenlaskukokokin voi vielä olla riittävän kustannustehokas, kun toimintatavat ja -mallit kehittyvät. Yritysten kannattaakin tiedustella pankeilta ja liikkeeseenlaskujen järjestäjiltä mahdollisuuksia tämän vaihtoehdon hyödyntämiseen.

– Pääomamarkkinoihin liitetään usein mielikuvia hankalasta ja kalliista rahoituksesta. Paradoksaalista on, että samaan aikaan markkinoita hyödyntäneiden yritysten kokemukset ovat kuitenkin pääsääntöisesti myönteisiä, EK:n rahoitusasiantuntija Tommi Toivola sanoo.

– Yritykset tarvitsevat lisää tietoa eri rahoitusvaihtoehdoista, Toivola summaa.