Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (EK-2014-47)

02.04.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta otsikossa mainituksi hallituksen esitykseksi.

Hallituksen esityksellä korotettaisiin vienti- ja alusluottojen myöntämisen enimmäisvaltuutta sekä eräitä muita viennin rahoitukseen liittyviä valtuuksia.

Elinkeinoelämän keskusliitto ry ja Teknologiateollisuus ry kannattavat luonnosta hallituksen esitykseksi. Hallituksen esitys tulisi antaa ja käsitellä kiireellisesti, koska alhainen valtuuden määrä rajoittaa jo nykyisin
ostajaluottojen tarjoamista. Rahoituksen saatavuudelle ehdollinen rahoitustarjous on käytännössä ostajalle arvoton. Vientikauppojen voittaminen edellyttää tarjousten kilpailukykyisiä ehtoja, joissa rahoitus on usein olennainen osa. Siksi valtuuden nostaminen kiireellisesti on välttämätöntä.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto ry             Teknologiateollisuus ry
Kilpailukyky ja kasvu

Leena Mörttinen                                    Jorma Turunen
johtaja                                                   toimitusjohtaja