Wipon asiakirja sccr/ss/ge/2/13/4 – tekijänoikeuden poikkeukset ja rajoitukset näkövammaisten ja lukemisesteisten hyväksi (EK-2013-176)

23.05.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö on toimittanut tiedoksi ja mahdollisia kommentteja varten otsikkoasiassa mainitun Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn asiakirjan, joka koskee tekijänoikeuden poikkeuksia ja rajoituksia näkövammaisten ja lukemisesteisten hyväksi. Elinkeinoelämän keskusliitto EK (jäljempänä EK) lausuu asiasta kunnioittaen seuraavaa.

EK ei pidä tarpeellisena erillisen kansainvälisen sopimuksen tai vastaavan asiakirjan hyväksymistä tekijänoikeuden poikkeuksista ja rajoituksista näkövammaisten ja lukemisesteisten hyväksi. Voimassa olevat kansainväliset sopimukset (mm. TRIPS – sopimus, Bernin sopimus ja WIPOn tekijänoikeussopimukset) takaavat jo riittävät tekijänoikeuden poikkeukset ja rajoitukset ja Suomen sääntelyssä ne on otettu esteettömyysnäkökohdat huomioiden laajasti käyttöön.

EK:n mielestä puheena oleva sopimusluonnos tai sitä vastaava asiakirja ei tekijälle kuuluvien oikeuksien ja toisaalta oikeuksien rajoitusten & poikkeusten keskinäistä tasapainoa toteuta ja on tältä osin epäyhtenevä voimassa olevien kansainvälisten tekijänoikeussopimusten kanssa. Katsomme, että perusoikeuksien toteutuminen tulee turvata oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti myös näkö- ja lukemisrajoitteisten henkilöiden kohdalla ja tukea heidän esteetöntä pääsyä kirjallisiin teoksiin.

Tässä kohtaa on kuitenkin ensinnäkin muistettava, että perusoikeuksien keskinäinen punninta tulee aina tehdä tasapuolisen kohtelun vaatimusta noudattaen. Näin ollen sananvapauden toteutumista tulee tarkastella muita perusoikeuksia kuten elinkeinovapauden ja/tai omaisuudensuojan toteutumista vasten ja huolehtia siitä, että näiden perusoikeuksien välillä vallitsee tasapaino.

Toiseksi on tärkeä huomioida, että vammaisten henkilöiden esteetön pääsy kirjallisiin teoksiin ja oikeus tasavertaiseen informaatioon toteutetaan niin, etteivät kirjallisten teosten tekijät ja kustantajat joudu yksin tämän rahoittajiksi. Kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun ja yhteiskunnan yleisen edun tavoitteen ollessa kyseessä on oikeudenmukaista, että kustannukset katetaan julkisin verovaroin.

Lopuksi toteamme, että mikäli sopimusta koskevia neuvotteluita päätettään jatkaa on jatkovalmistelussa tärkeä varmistaa kansainvälisiin sopimuksiin ja EU:n tekijänoikeussääntelyyn sisältyvän ns. kolmen kohdan testin toteuttaminen läpi koko sopimuksen. Kolmen kohdalla testi ottaa huomioon eri toimijoiden edut tasavertaisesti ja sen noudattaminen tämän sopimuksen kohdalla on ehdoton edellytys. Nykymuotoisena luonnos ei tätä testiä läpäise eikä siis ole valmis hyväksyttäväksi.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Lainsäädäntö ja hallinto

Hannu Rautiainen
johtaja