Työaika

Tulosta

Työaikoja säätelevät pääasiassa työaikalaki ja työehtosopimukset. Niihin perustuva työaika on Suomessa varsin lyhyt. Toteutunut työaika jää vielä tätäkin lyhyemmäksi erilaisten vapaiden ja poissaolojen takia.

EK:n näkemys

  • Lain ja sopimuksen mukaista työaikaa on lyhennetty huomattavasti; työaikaa tulisi eri keinoin pidentää ja erilaisia vapaita lyhentää tai poistaa.
  • Työehtosopimuksissa tulee edelleen lisätä mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen työajoista.

Miksi tarvitaan joustavia työaikoja?

Yrityksissä ja työpaikoilla työaikoihin tarvitaan joustavuutta ja monipuolisuutta, koska asiakkaiden vaatimukset ja kysyntä voivat vaihdella huomattavasti.

Joustavilla työaikajärjestelyillä voidaan muun muassa:

  1. Sopeuttaa toimintaa asiakkaiden vaatimuksia vastaavaksi
  2. Sopeuttaa toimintaa kausivaihtelujen mukaan
  3. Pidentää käynti- ja aukioloaikoja ja lyhentää läpimenoaikoja
  4. Parantaa toimitusvarmuutta ja palvelua
  5. Toteuttaa henkilöstön toiveita ja tarpeita yksilöllisistä ja joustavista työajoista

Miten vähentää poissaoloja?

Kun säännöllinen työaika on useimmilla yksityisen sektorin palkansaajilla noin 1 700 tuntia vuodessa, jää toteutunut, tehty työaika keskimäärin runsaaseen 1 500 tuntiin vuodessa.

Vajaan 200 tunnin vuotuisista poissaoloista muodostavat pääosan sairauspoissaolot. Niitä on vuosittain keskimäärin 80 tuntia eli noin kaksi viikkoa työntekijää kohti.

Vanhempainvapaita ja muita perhevapaita on vuosittain keskimäärin 40 tuntia ja muita poissaoloja 50 tuntia työntekijää kohti.