Tiina Haapasalo: Jyrkkä ’kyllä’ Suomen jäänmurtajahankinnoille 

Haastavina maailmantalouden aikoina on entistä tärkeämpää huolehtia kaikin toimin siitä, että Suomi on houkutteleva toimintaympäristö yritystoiminnalle ja investoinneille. Yksi ajankohtainen ja konkreettinen keino on panostaa ulkomaankaupan merikuljetuksiin ja taata niiden häiriöttömyys myös talvella. Siinä syitä, miksi Suomen on syytä läpiviedä jäänmurtajahankinnat määrätietoisesti ja ripeästi, tiivistää EK:n johtava asiantuntija Tiina Haapasalo jäänmurtajatilaisuuden viestit päättäjille.

Ukrainan kriisin seurauksena Suomea katsotaan erilaisin silmin yritysten toimintaympäristönä ja investointikohteena geopoliittisen sijaintimme vuoksi. Maariski on kasvanut mahdollisesti pitkiksikin ajoiksi.

Siksi on entistäkin tärkeämpää huolehtia kaikin kansallisin käytössä olevin keinoin yritystoiminnan edellytyksistä ja mahdollisuudesta toimia luotettavasti kansainvälisessä kaupassa.

Ulkomaankauppaa käyvien yritysten kohdalla on erityinen tarve häiriöttömiin logistiikkayhteyksiin Suomesta maailman markkinoille. Ulkomaankaupan logistiikka toimii vuoden ympäri 24/7. Osalle vuotta Itämeren jäätyminen tuo oman haasteensa.  Haaste korostuu Perämeren alueella, jonne kohdistuu suuria teollisia investointeja parhaillaan.

EK:n järjestämässä ”Jäänmurtajat Suomen ulkomaankaupan turvana” -webinaarissa kuultiin tänään useiden vientiyritysten investoinneista, liiketoiminnasta ja vaatimuksista logistiikalle talviolosuhteissa. Kansainvälisessä kaupassa toimiminen edellyttää maailmanluokan logistiikkapalveluja, luotettavia toimitusketjuja ja häiriöttömiä merikuljetuksia.

Talviaikana meriliikenteessä häiriöttömyys varmistetaan jäänmurtajilla kaikilla Suomen merialueilla. Elinkeinoelämälle jäänmurtajat ovat liikennejärjestelmän perusinfraa. Se ei siis ole pelkkää bisnestä, vaan välttämätön edellytys ylipäänsä toimia näillä leveysasteilla. Jäänmurron järjestämisestä ja rahoituksesta vastaa valtio.

Jäänmurtajien uudistaminen on välttämätöntä, sillä nykyiset murtajat ovat vanhoja. Lisäksi uuden kaluston tarve kasvaa sitä mukaa, kun rahtialukset uudistuvat. Uudet rahtialukset ovat suurempia, mutta samalla moottoritehoja pienennetään ilmastosyistä. Tällä on vaikutusta jäissä kulkuun.

Suomi ja Ruotsi ovat tehneet yhteistyötä murtajien suunnittelussa ja suunnitelmat valmistuvat tämän kevään kuluessa. Elinkeinoelämän kannustaa ja vauhdittaa valtioneuvostoa etenemään murtajien suunnittelusta niiden hankintaan.

Suomalainen jäänmurto-osaaminen on maailmanluokkaa. Huolehditaan siis jatkossakin siitä, että jäänmurto on investointiympäristömme vahvuus!