Venäjän sotatoimet johtavat jääkauteen

Venäjän ja presidentti Vladimir Putinin päätös aloittaa sotatoimet Ukrainassa järkyttivät eilen koko läntistä maailmaa. Diplomatian tie oli kuljettu loppuun ja pahin tapahtui. Ei vain Ukrainalle ja sen kansalaisille, vaan koko Euroopan turvallisuusjärjestelmälle. Venäjän toimien järkeä tai logiikkaa on mahdotonta ymmärtää. Venäjä rikkoo toiminnallaan kaikkia kansainvälisen järjestyksen lakeja ja toimintatapoja.

Seuraukset ovat vakavat. EU ja Suomi sen jäsenenä tukee Ukrainaa ja Ukrainan kansalaisia. Pahan kierre tulee pysäyttää, vaikka se on vaikeaa. EU:n tulee olla vahva ja yhtenäinen toimissaan, joilla osoitetaan Venäjän aloittamien sotatoimien vahingollisuus sille itselleen ja muulle maailmalle.

EU:n ja Yhdysvaltojen Venäjälle kohdistamat sanktiopäätökset ovat väistämättömiä. Sanktiot tulee kohdistaa tarkasti niin, että niillä on vaikutusta. Muutoinkin talouden yllä leijuu suuri epätietoisuus ja epävarmuus. Korona ja keskuspankkien tulevat päätökset varjostivat jo valmiiksi näkymää, ja tätä tilannetta Venäjän sotatoimet entisestään syvensivät. Suomen päätös liittyä Euroopan unioniin 1992 osoittautuu tänäkin päivänä oikeaksi. Suomi on osa länttä ja Euroopan unionia. Näytämme lippua vahvasti.

Suomi on viimeisten vuosikymmenien aikana kehittänyt puolustusyhteistyötä Euroopan unionissa, Naton kumppanimaana sekä erilaisten muiden yhteistyöjärjestelyjen kautta. Kaikki tämä yhteistyö lisää turvallisuuttamme ja vahvistaa rooliamme läntisenä maana.

EK tekee tiivistä yhteistyötä eri ministeriöiden ja muiden viranomaisten kanssa analysoidessaan eri sanktiotoimien vaikutuksia. Meillä on suorat ja toimivat kanavat EU:n komissioon ja EK:n eurooppalaisen kattojärjestön Business Europen sanktiotoimien valmisteluun. Tuotamme tietoa päättäjille, virkakoneistolle ja jäsenyrityksillemme.

Kärjistynyt kansainvälinen tilanne tulee jatkumaan pitkään, eikä ratkaisua ole näköpiirissä. Suomen poliittinen johto – tasavallan presidentti, maan hallitus ja eduskunta – saa toiminnalleen täyden tukemme. Elinkeinoelämä tukee myös väistämättömiä ja vaikuttavia taloudellisia sanktioita Venäjää vastaan.

Edunvalvontaa tehdään niin ylä- kuin alamäissä. Nyt tulee horjumatta näyttää Venäjälle eri keinoin, ettei sen toimintaa voida hyväksyä, vaan toimiin reagoidaan voimakkaasti.

Pienenä tuen osoituksena EK lahjoittaa Kirkon Ulkomaanavulle 5000 euroa Ukrainan lasten auttamiseksi.