Oulun seutu EK:n Kuntarankingissa sijalla 13

Oulun seutukunnan yritysmyönteisyys on maan keskitasoa, ilmenee EK:n tekemästä Kuntaranking-tutkimuksesta. Alueella syntyy paljon uusia yrityksiä, mutta taloudelliset toimintaedellytykset ovat tilastojen valossa muutoin melko haasteelliset. Yritysjohtajien arvion mukaan seudun yritysilmapiiri ja toteutettu elinkeinopolitiikka ovat hyvällä tasolla, mutta esimerkiksi alueen sijainti vastaa keskimääräistä heikommin yritysten tarpeisiin.

Kuntaranking mittaa Suomen eri alueiden vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta. Oulun seutukunnan tulokset kattoivat tilastotiedot ja yrityskyselyn vastaukset seuraavista kunnista: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä.

Yrityskyselyn keskeiset havainnot Oulun seutukunnassa

  • Yritysjohtajista 37 prosenttia piti kunnissa toteutettua elinkeinopolitiikkaa hyvänä ja 16 prosenttia arvioi sen heikoksi. Keskiarvo oli 3,3 (asteikko 1 erittäin heikko – 5 erittäin hyvä). Arviot olivat koko maan keskiarvoa (3,1) myönteisempiä.
  • Yleistä yritysilmapiiriä kuvaavat arviot olivat vahvasti plussan puolella: siihen tyytyväisten osuus oli 54 prosenttia, kun tyytymättömiä oli vain 15 prosenttia. Luvut ovat maan keskitasoa selvästi korkeampia. Yleisellä yritysilmapiirillä tarkoitettiin tutkimuksessa yrittäjyystuntemusta, alueen yritysten tarpeiden tunnistamista ja aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritysten toimintaedellytysten kehittämisessä.
  • Myös päätöksenteon yrityslähtöisyys oli hieman keskimääräistä paremmalla tasolla. 34 prosenttia vastaajista arvioi sen hyväksi ja 23 prosenttia heikoksi. Päätöksenteon yrityslähtöisyydellä tarkoitettiin muun muassa päätösten yritysvaikutusarviointien toteutumista ja muita yrityslähtöisiä toimintatapoja.
  • Yrityspalveluita koskevat arviot olivat varsin kriittisiä: tyytyväisten yritysjohtajien osuus oli 20 prosenttia ja tyytymättömien 32 prosenttia. Palveluita arvioitiin siitä näkökulmasta, saivatko yritykset tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua erilaisissa toimitila-, rahoitus- ja neuvontapalveluissa riippumatta yrityksen koosta, toimialasta tai elinkaaren vaiheesta.
  • Myös palvelurakenteita arvioitiin kriittisesti, joskin koko maan keskitasoa myönteisemmin. Tyytymättömiä oli 31 prosenttia, kun tyytyväisten osuus oli 26. Palvelurakenteilla tarkoitettiin erityisesti sitä, millaiset mahdollisuudet ne tarjoavat yrityksille osallistua kuntapalvelujen tuottamiseen.
  • Tutkimuksessa selvitettiin myös tarkemman kuntatason tuloksia, mutta ne ovat seutuvertailua suuntaa-antavampia. Tällöin Oulu oli 50 kunnan vertailussa sijalla 28 (v. 2015 sijoitus oli 23).

Oulun seutukunta

Vastaajina 69 yritysjohtajaa, joiden yrityksissä oli yhteensä 8 054 työntekijää

Heikko (%) Kohtalainen (%) Hyvä (%) Saldoluku
Elinkeinopolitiikan arvosana 16 47 37 21
Sijainti vastaa toiminnan vaatimuksia 9 16 75 66
Yritysilmaston laatu (17 väittämää)
    Yleinen yritysilmapiiri 15 31 54 39
    Päätöksenteon yrityslähtöisyys 23 43 34 11
    Yrityspalvelut 32 48 20 -12
    Palvelurakenteet 31 43 26 -5

 

Tutustu Kuntaranking-tuloksiin tarkemmin EK:n verkkosivuilla

• Oulun seudun tulokset infografiikan muodossa.
• Valtakunnalliset tulokset tiedotteen ja infografiikan muodossa sekä yhteenveto 25 seutukunnan sijoituksista. Infografiikka sisältää tuloksia myös tarkemmalla kuntatasolla, joskin ne ovat seutuvertailua suuntaa-antavampia.
• Tiedotteet myös Helsingin, Turun, Tampereen, Kuopion, Jyväskylän ja Seinäjoen seudun tuloksista.
• EK:n viestit kuntavaaleihin ja toimivakunta.fi