EK: Arvonlisäveron määräaikaisella alentamisella apua palvelualojen ahdinkoon

06.10.2020

Elinkeinoelämän keskusliitto EK vetoaa maan hallitukseen, että se reagoisi nopeasti palvelualojen syvenevään hätään. Keinoksi EK ehdottaa tilapäistä arvonlisäveron alentamista.

EK esittää 10 prosentin ALV-kannan alentamista 5 prosenttiin sekä ravintoloiden ALV:in laskua 14 prosentista myös 5 prosenttiin tilapäisesti vuodeksi 2021. Tilapäinen ALV-alennus kohdistuisi näin monille koronasta vaikeimmin kärsineille aloille, kuten ravintola- ja ateriapalveluihin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, virkistys- ja kulttuuripalveluihin, kirjoihin ja lehtiin sekä urheilupalveluihin.

– Koronakriisi on romuttanut monien palveluyritysten kysynnän. Hallitus on rajoittanut määräyksillään monien toimialojen toimintaa ja sen myötä tilanne on edelleen pahenemassa. Uhkana on konkurssit ja massiiviset työpaikkojen menetykset, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Häkämiehen mukaan EK:n esittämä ALV-alennus mahdollistaa hintojen laskemisen tukien kysyntää ja parantaa suoraan yritysten kannattavuutta.

– Tällä muutoksella pelastettaisiin konkreettisia työpaikkoja. Pelkästään matkailu- ja ravintola-ala sekä henkilökuljetukset työllistävät 140 000 työntekijää. Hallituksen on reagoitava palveluyrittäjien ja -työntekijöiden hätään mittaluokaltaan merkittävillä toimilla. Aikaa ei ole hukattavaksi, Häkämies painottaa.

EK muistuttaa, että useat Euroopan maat ovat jo hyödyntäneet koronan myötä arvonlisäveron alentamista kriisialojen tukitoimena. Arvio kriisitoimen kustannusvaikutuksesta on noin 750 miljoonaa euroa.

Mahdolliset veronalennukset tulee huomioida arvioitaessa eri toimialoille myönnettyjen yritystukien kokonaisuutta. Tukipäätöksiä eri toimialoille tulee tehdä Suomen edun näkökulmasta.

Taustaa EK:n esitykselle kriisialojen ALV-alennuksesta:

  • Palvelualojen (pois lukien kauppa) liikevaihto laski viimeisellä kolmen kuukauden tilastojaksolla (05-07/2020) 14,1 prosenttia edellisestä vuodesta.
  • Koronakriisistä pahimmin kärsineillä aloilla lasku oli selvästi suurempaa. Esimerkiksi majoitus- ja ravitsemusalalla liikevaihto laski 37,1 %, hotelleissa jopa yli 60 %. Myös kuljetus- ja varastointialalla (-26, 7 %) sekä taide-, viihde- ja virkistysalalla (-33,3 %) liikevaihdon lasku on ollut huomattavasti keskiarvoa voimakkaampaa.
  • Kohdennettu ALV-alennus kriisialoille on toteutettu muun muassa Belgiassa, Itävallassa ja Norjassa. Niissä alennettua ALV-kantaa on laskettu 5–8 prosenttiyksiköllä ja tuettu näin erityisesti matkailu- ja ravintola-alaa. Lisäksi Iso-Britannia alentaa voimakkaasti ravintoloiden ALV-kantaa 20 prosentista viiteen prosenttiin noin yhdeksän kuukauden määräajaksi.
  • ALV-direktiivi rajoittaa EU:n jäsenmaiden ALV-kantojen määrää ja tasoa. Jäsenmaalla voi olla kolme eri ALV-kantaa, joista yleisen kannan on oltava vähintään 15 prosenttia. Suomessa on käytössä yleinen kanta 24 % ja kaksi alennettua kantaa 14 % ja 10 %.
  • EU-direktiivin rajoitusten vuoksi alennettuja alv-kantoja ei voi olla kuin kaksi. Näin esitetty alv-alennus koskisi kriisialojen lisäksi myös muun muassa lääkkeitä.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen haastattelupyynnöt EK:n viestinnän kautta (tiedottaja Satu Toivonen, puh. 040 8212 097).