EK tutki: Mikroyritykset hyödyntävät aktiivisimmin yrityskummien neuvontaa

Pk-yritykset käyttävät yrityskummien tarjoamaa mentorointia eritoten myyntiin ja markkinointiin, johtamiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen. Itä- ja Pohjois-Suomessa neuvontaa haetaan perheyritysten haasteisiin, Uudellamaalla taas korostuvat kasvu ja digitalisaatio, ilmenee EK:n ja Yrityskummit ry:n tutkimuksesta. 

Mitä pienempi yritys, sitä enemmän se kohtaa osaamishaasteita, jotka vaikeuttavat yrityksen johtamista, kehittämistä ja menestymistä. Yrityskummit sekä muut mentorit ja neuvonantajat ovat tärkeä keino, jolla yrittäjä voi täydentää liikkeenjohdon osaamistaan.

EK selvitti yhteistyössä Suomen Yrityskummit ry:n kanssa, miten pk-yritykset ovat yrityskummien osaamista käyttäneet.

 • 86 prosenttia toimeksiannoista kohdistui alle 10 hengen mikroyrityksiin. 62 prosenttia yrityskummien kohdeyrityksistä oli alle 5 hengen työnantajia.
 • 52 prosentilla yrityskummeista viimeisin toimeksianto on liittynyt myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Nämä tarpeet korostuvat erityisesti alle 5 henkilön pientyönantajissa.
 • Yritystoiminnan laajetessa yleistyvät kasvun hallitsemiseen, johtamiseen ja sen rahoittamiseen liittyvät haasteet.
 • Yli 80 prosenttia yrityskummien toimeksiannoista kohdistui Uudenmaan ulkopuolelle. Aktiivisimmin yrityskummeja ovat kyselyn perusteella käyttäneet Länsi-Suomessa sijaitsevat yritykset (36 prosenttia kummien kohdeyrityksistä).
 • Alueiden erilaiset yritysrakenteet heijastuvat toimeksiannon sisältöön. Esimerkiksi rahoitus ja omistajanvaihdokset korostuvat Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa perheyrittäjyys on yleistä. Uudellamaalla korostuvat kasvu ja digitalisaatio, koska etelässä on enemmän uusia palvelualan yrityksiä.

Tulokset osoittavat selkeästi, kuinka osaamisvaatimukset muuttuvat yrityksen kasvaessa. EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen tulkitsee tuloksia:

– Osaamistarpeiden kannalta ratkaiseva muutos tapahtuu, kun yritys kasvaa yli 5 hengen kokoiseksi. Tällöin omistajayrittäjältä edellytetään aiempaa enemmän myös johtajan ominaisuuksia ja taitoja. Yli 5 hengen yrityksissä yrityskummien toimeksiannoista jo yli puolet on liittynyt tavalla tai toisella johtamisosaamisen ja -käytäntöjen kehittämiseen.

Yrityskummit tärkeitä alueiden yrityskehittäjiä

Yli 90 prosenttia kummeista auttoi oman kotimaakuntansa tai lähialueen yrityksiä. Suomen Yrityskummien hallituksen puheenjohtaja Peter Schulmanin mukaan tulokset alleviivaavatkin kummien tärkeyttä alueellisina yrityskehittäjinä:

– Yrityskummit tuntevat yleensä hyvin oman alueensa yrityskentän ja erityistarpeet. Tämä edesauttaa hyvinkin yrityslähtöisten ja räätälöityjen ratkaisujen toteuttamisen, jotka voivat auttaa maakuntien yrityksiä uudelle kasvu-uralle.

Kyselyyn vastasi syyskuussa 187 yrityskummia eri puolilta Suomea.

Tutustu tutkimustuloksiin infografiikan muodossa.

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Jari Huovinen, EK, puh. 040 861 4582, etunimi.sukunimi@ek.fi, @PKjari
Hallituksen puheenjohtaja Peter Schulman, Suomen Yrityskummit ry, p. 0400 430 675 etunimi.sukunimi@yrityskummit.fi

Esimerkki-caset:

Joensuu / Liperi:

 • Yrityskummi Esa Komulainen puh. 0500 273 524
 • Kohdeyritys Ääniavara: toimitusjohtaja Maija-Riitta Hirvonen, p. 045 204 11 07

Turku:

 • Yrityskummi Jarmo Tamminen, puh. 0400 521128
 • Kohdeyritys Puuha Group: toimitusjohtaja Marko Mäkelä, puh. 0400 477 449

Vaasa:

 • Yrityskummi Markku Kumpeli, puh. 0400 366 060
 • Kohdeyritys Stando-Car: toimitusjohtaja Kirsi Sand, puh. 044 3111 422