EK:n yrityskysely: Budjettiriihen työllisyysvaikutus miinusmerkkinen

22.09.2020

Työnantajayrityksistä 31 prosenttia arvioi, että budjettiriihen päätökset heikentävät niiden työllistämisaikomuksia. 4 prosenttia arvioi, että työllistämisen edellytykset paranivat. Luottamus Suomen hallituksen on heikentynyt kuukauden sisällä niin budjettiriihen kuin sitä edeltäneen julkisen keskustelun vaikutuksesta. Työnantajien arviot ovat silti Rinteen hallituksen saamia arvosanoja parempia, ilmenee EK:n tekemästä yrityskyselystä.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan budjettiriihi oli pettymys työpaikkoja tarjoaville yrityksille:

”Julkisen talouden tila huolestuttaa yrittäjiä ja hallitukselta odotettiin terävämpiä työllisyyttä parantavia päätöksiä. Myös paikallisen sopimisen osalta odotukset olivat korkealla, mutta asia lykättiin maaliskuun loppuun.”

Häkämiehen mukaan kyselytuloksissa näkyy myös pettymys alkusyksynä kuultuihin avauksiin koskien esimerkiksi työajan lyhentämistä tai irtisanomisten vaikeuttamista. Monen yrittäjän korvissa ne ovat kertoneet hallituksen heikosta yrittäjyysymmärryksestä ja jopa yrittäjävastaisuudesta.

 

EK:n yrityskyselyn keskeisimmät tulokset:

Budjettiriihipäätökset kannustavat heikosti kasvuun, investointeihin ja työllistämiseen:

  • Budjettiriihen vaikutus työllistämisaikomuksiin oli 31 prosentin mielestä heikentävä ja 4 prosentin mielestä vahvistava.
  • Vaikutus investointiaikomuksiin: 38 prosentin mielestä heikentävä ja 4 prosentin mielestä vahvistava.
  • Vaikutus kasvuaikomuksiin: 35 prosentin mielestä heikentävä ja 4 prosentin mielestä vahvistava.

Luottamus maan hallitusta kohtaan heikentynyt kuukaudessa:

  • 73 prosenttia yrityksistä kuvaili luottamustaan hallituksen kykyyn edistää yrittäjyyttä melko tai erittäin heikoksi. 9 prosentilla luottamus oli melko tai erittäin vahva. Kuukausi sitten EK:n kyselyssä vastaavat luvut olivat 56 ja 15 prosenttia.
  • 72 prosenttia yrityksistä arvioi, että niiden luottamus hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä on melko tai erittäin heikko. 8 prosenttia kuvailee luottamustaan melko tai erittäin vahvaksi. Kuukausi sitten vastaavat luvut olivat 67 ja 8 prosenttia.
  • Luottamus on kuitenkin paremmalla tasolla kuin Rinteen hallituksen saamat arvosanat syyskuussa 2019. Tuolloin hallituksen yrittäjyyspolitiikkaan luotti 2 prosenttia ja 89 prosenttia arvioi luottamuksensa heikoksi. Työllisyyspolitiikkaan luotti 4 prosenttia ja 81 kuvaili luottamustaan heikoksi.

Konkurssiuhka on pienentynyt, mutta toiminnan supistumiseen uskoo lähes kolmannes yrityksistä:

  • 19 prosenttia yrityksistä raportoi, että henkilöstöä on tällä hetkellä lomautettuna tai irtisanottu. 23 prosentilla kaikki työntekijät ovat töissä, mutta henkilöstötarpeen arvioidaan vähentyvän. 56 prosentilla kaikki työntekijät ovat töissä: niistä 45 prosenttia arvioi pärjäävänsä nykyisellä henkilöstöllä ja 11 prosenttia arvioi tarvitsevansa lisää työntekijöitä.
  • 4 prosenttia yrityksistä pelkää ajautuvansa konkurssiin (8 prosenttia kuukausi sitten). 30 prosenttia arvioi toimintansa supistuvan ja 6 prosenttia sen laajentuvan lähikuukausina.
  • 28 prosenttia arvioi, että hallituksen tuoreimmat matkustusrajoitukset ja koronatestauskäytännöt haittaavat niiden liiketoimintaa. 12 prosenttia arvioi, että ne edistävät liiketoimintaa. Lopuille vaikutus on neutraali.

EK:n yrityskyselyyn vastasi 1 154 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Kyselyn vastausaika oli 17. – 18.9.2020. Tulosten luotettavuutta vahvistaa se, että painokertoimien ansiosta ne ovat yleistettävissä suuntaa-antavasti koko työnantajakenttään.

Tutustu yrityskyselyn tuloksiin infografiikan muodossa.