EK:n yrityskysely: Lähes 60 % vientiyrityksistä tarvitsee ja 26 % käyttää Team Finlandin palveluita

Työnantajayrityksistä 26 prosenttia eli noin 22 000 harjoittaa vientiä tai toimii ulkomailla. Määrä on EK:n yrityskyselyiden korkein mittaustulos ja arviolta noin 6 000 suurempi lukema kuin vuonna 2008 ennen finanssikriisin puhkeamista.

Team Finlandin sisällä on tapahtunut merkittävää keskittymistä, kun Tekes ja Finpro ovat yhdistyneet 1.1. Business Finland -nimen alle. EK:n yrityskyselyn mukaan pk-yritykset odottavat Business Finlandilta ennen muuta konkreettista hyötyä suoraan kohdemarkkinoilla esimerkiksi asiakaskontaktien ja verkostojen muodossa.

Yhteenveto kansainvälistä kauppaa harjoittavien yritysten vastauksista

Team Finland -verkosto kokonaisuutena:

 • 59 prosenttia sanoo tarvitsevansa Team Finlandin kansainvälistymispalveluita, mutta vain 26 prosenttia oli niitä käyttänyt viimeisen kolmen vuoden aikana.
  • Team Finland on tavoittanut keskimääräistä paremmin voimakasta kasvua hakevat kansainvälistyjät. Sen sijaan palvelut pitäisi saada ulotettua kattavammin myös niille, jotka vasta käynnistävät vientiään.
  • Uudellamaalla sijaitsevat yritykset käyttävät Team Finlandin ja erityisesti sen ulkomaanverkoston palveluita muuta maata aktiivisemmin.
 • 21 prosenttia oli käyttänyt Team Finlandin ulkomaanverkoston palveluita (ulkoministeriö, Finpro tai Tekes).
 • Aktiivisimpia ulkomaanverkoston käyttäjiä ovat teollisuus, keskisuuret ja kasvuvaiheen yritykset.
 • Verkoston vahvistamista toivottiin eniten lähialueille (50 prosenttia yrityksistä). Eniten mainintoja saivat Ruotsi, Venäjä, Saksa, Kiina ja Norja.

Odotukset uudelle Business Finlandille (Tekes ja Finpro)

Yritykset odottavat Business Finlandilta erityisesti seuraavia hyötyjä:

 • Yhteyshenkilö, joka opastaisi verkoston palveluissa (58 prosenttia yrityksistä piti tärkeänä)
 • Kohdemarkkinoilta löytyvät yrityslähtöiset palvelut (56 prosenttia yrityksistä piti tärkeänä).
 • Yksittäisistä palveluista pidettiin tarpeellisimpana myynnin ja markkinoinnin tukea (38 prosenttia) ja verkostoitumisapua (38 prosenttia).

EK:n kansainvälistymisasiantuntija Simo Karetie tulkitsee tuloksia:

– Kehitys on kulkenut viime vuosina vastakkaisiin suuntiin: yritysten kansainvälistymisaktiivisuus on lisääntynyt samalla kun julkisia resursseja on karsittu. Nyt on tärkeää kuulla pk-sektorin viesti siitä, että ulkomaanverkostoa on syytä vahvistaa ja nostaa muiden Pohjoismaiden tasolle.

– On huomioitava myös palveluketjun alkupää: Team Finlandin syöttöliikenne on tärkeää saada toimimaan kaikkialta Suomesta – alueilta ja maakunnista aina kohdemarkkinoille asti.

Yrityskysely toteutettiin EK:n Pk-Pulssin yhteydessä. Kyselyyn vastasi marras-joulukuussa 2017 yhteensä 517 pk-työnantajaa.

Tutustu yrityskyselyn tuloksiin infografiikan muodossa.