Hallitukselta tärkeä päänavaus energiakriisiin vastaamiseksi; jatkossa on kiirehdittävä investointiluvituksen reformia

08.04.2022

EK kiittää hallitusta eilen julkistetuista toimista, jotka auttavat Suomea selviämään ensi talven energiakriisistä. Niiden onnistumisen ratkaisee tehokas toimeenpano. Jatkossa on pureuduttava investointiluvituksen rakenteisiin ja prosesseihin, jotta ison mittakaavan energiakäänne saadaan etenemään. Samaa energiakäännettä tekee koko Eurooppa, mikä pitää hyödyntää Suomen viennissä ja investointien houkuttelussa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää erinomaisena, että hallitus nopeuttaa eilisillä päätöksillä Suomen irtaantumista venäläisestä fossiilienergiasta ja tukee puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa. Panostukset energia- ja vetyinvestointien sekä akkuteollisuuden vauhdittamiseen ovat tärkeitä. Sen sijaan EK pitää harkitsemattomana hallituksen päätöstä leikata väliaikaisesti polttoaineiden jakeluvelvoitetta.

Olennaista on nyt tehokas toimeenpano. Aikaa ei ole hukattavaksi – seuraava lämmityskausi tulee eteen nopeasti, ja vihreän siirtymän investoinneista käydään kovaa kansainvälistä kilpailua.

Suomesta puhtaiden investointien johtava kohdemaa Euroopassa

Tämän viikon päänavauksille tarvitaan vielä jatkoa, muistuttaa EK:n johtava asiantuntija Janne Peljo.

”Suomessa on uskallettava laittaa liikkeelle ne varsinaiset reformit, jotka ratkaisevat ison mittakaavan energiasiirtymän. Uudistusten tavoitteena tulee olla se, että Suomesta tulee puhtaiden investointien johtava kohdemaa Euroopassa”.

Kehysriihi tuotti Janne Peljon mukaan vihreiden investointien hyväksi tärkeitä täsmätoimia ja positiivisia avauksia.

”Vihreiden investointien ohituskaista, investointiluvituksen lisäresursointi ja digitalisointi olivat erittäin tärkeitä päätöksiä, mutta niillä ei vielä ratkaista ongelmien juurisyitä. Jatkossa on uskallettava pureutua viranomaiskäsittelyn rakenteisiin ja prosesseihin lupakäsittelyjen sujuvoittamiseksi. ”

’Hiilikädenjäljestä’ Suomelle korvaava markkina

Suomen markkinamahdollisuus puhtaassa bisneksessä on noussut Ukrainan kriisin myötä uudelle tasolle, arvioi Janne Peljo:

”Vihreää siirtymää on aikaistettu Euroopassa useilla vuosilla, kun Venäjän fossiilienergiasta kiirehditään eroon minimiajassa. Samaan aikaan Suomi tarvitsee kipeästi korvaavia markkinoita Venäjän-kaupan hiipuessa. Juuri näistä syistä meidän tulee raivata kaikki omissa käsissä olevat esteet investoinneilta”.

Suomen oma vihreä siirtymä perustuu yhteiskunnan laajamittaiseen sähköistämiseen. Siksi teollisuuden ja palvelujen sähköistymistä tulee nopeuttaa myös verotuksellisin keinoin. Hallituksen esittämä 150 miljoonan euron maksukatto energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuelle tulisi poistaa. Palveluyritysten sähköistymiskehitystä parantaisi sähköveron lasku asteittain kohti EU:n minimitasoa. Myös muut EU:n sallimat uudet tukitoimet tulee arvioida viivytyksettä.