Investointitiedustelu: Kiinteät investoinnit vilkastuvat selvästi

07.02.2017

EK:n investointitiedustelun vastaajayritykset odottavat, että tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit Suomeen jatkavat kasvua kuluvana vuonna. Investoinnit alkoivat piristyä jo vuonna 2015, ja viime vuonna ne kasvoivat EK:n tuoreen investointitiedustelun ennakkotiedon mukaan noin kahdeksan prosenttia. Kuluvana vuonna investoinnit yltäisivät vielä runsaan neljän prosentin kasvuun, jolloin niiden arvo nousisi lähelle 4,1 miljardia euroa.

Kiinteistä investoinneista poiketen teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminta supistui viime vuonna tiedustelun mukaan selvästi. Tänä vuonna sen lasku loivenisi. Kokonaisinvestoinnit, joihin on luettu mukaan myös t&k-menot, olisivat tänä vuonna noin 6,5 mrd. euron tasolla, jossa on kasvua viime vuodesta runsas prosentti.

Energiasektorin investoinnit jatkuvat melko korkeina koko tarkastelujakson 2015–2017. Kuluvana vuonna niiden arvon odotetaan olevan noin 2,3 miljardia euroa.

Investointien kasvu nostaa Suomen teollisuuden investointiastetta eli kiinteiden investointien suhdetta jalostusarvoon korkeimmaksi 2000-luvulla. Taso on kuitenkin kansainvälisessä vertailussa vain keskimääräinen.

Samalla kun investointinäkymät ovat parantuneet, laajennusinvestointien osuus kaikista investoinneista on kasvanut. Alkaneelle vuodelle ennustetuista investoinneista 39 % olisi laajennusinvestointeja. Noin kolmasosa suunnitelluista investoinneista on puolestaan vanhan kapasiteetin korvausinvestointeja. Vajaalla viidesosalla investoinneista tavoitellaan toiminnan rationalisointia ja tehostumista.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden Investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Loppusyksyllä 2016 tehtyyn tiedusteluun vastasi 284 yritystä, jotka työllistivät Suomessa yli 170 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.