PK-yritysten suhdanneodotukset heikentyneet

16.08.2012

EK:n heinäkuussa 2012 tekemän PK-Suhdannebarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten tämänhetkinen suhdannetilanne on hieman keskimääräistä heikompi. Myös odotukset loppuvuodelle ovat varovaiset. Suhdannekuva on epävarma, ja yleisen suhdannetilanteen ennustetaan pääosin heikkenevän hieman. Ainoastaan keskisuurissa palvelu- ja teollisuusyrityksissä tilanne säilyisi loppuvuoden lähes nykyisellään.

Pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -12 (huhtikuussa +10). Saldoluku lasketaan vähentämällä suhdanteiden paranemista odottavien yritysten prosenttiosuudesta niiden heikkenemiseen uskovien osuus. Suhdanteiden vahvistumista odotti nyt enää 9 prosenttia vastaajista, kun niiden heikkenemiseen uskoi jo 21 prosenttia.

Rakentamisessa suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -18 (huhtikuussa -6). Suhdanteiden heikkenemistä odotti 19 % vastaajista, ja vain yksi prosentti ennusti nousua loppuvuodelle. Palveluissa suhdanneodotusten tuorein saldoluku on -6 (huhtikuussa +2). Suhdanteiden odottaa kirkastuvan 6 prosenttia vastaajista ja 12 prosenttia arvioi tilanteen heikkenevän.

Teollisuusyritysten tuotanto pysyi alkukesällä lähes ennallaan ja rakentamisessa se laski vähän. Sen sijaan pienissä ja keskisuurissa palveluyrityksissä myynti kasvoi jonkin verran. Teollisuus odottaa lähikuukausille hienoista tuotannon kasvua, ja rakentamisessa tuotantomäärät laskisivat yhä hieman. Pienten palveluyritysten myynnin kasvu hidastuisi jo melko verkkaiseksi, kun taas keskisuurilla yrityksillä kasvu olisi vielä kohtalaista.

Henkilöstön määrä kasvoi alkukesällä ainoastaan palvelualoilla, ja teollisuudessa sekä rakentamisessa se laski hieman. Odotukset ovat varovaiset, sillä työvoiman määrän ennustetaan alenevan yhä teollisuudessa ja rakentamisessa. PK-palvelu-
yritysten työllisyyden kasvu päättyisi.

Kustannukset ovat nousseet melko yleisesti, mikä heikensi kannattavuutta rakentamisessa ja jonkin verran myös palvelualoilla. Teollisuuden PK-yritysten kannattavuus oli vakaa. Sekä teollisuuden että rakentamisen pk-yritysten tilauskanta oli hieman alle tavanomaisen. Heikko kysyntä on yleisin toiminnan este teollisuudessa ja palveluissa. Rakentamisessa sekä työvoimapula että heikko kysyntä olivat melko yleisiä.

PK-yritysten ja palvelualojen energiaverotusta kevennettävä

EK:n PK-johtaja Pentti Mäkinen vaatii lievennystä PK-yritysten ja palvelualojen energiaverotukseen. ”Verotus on viime vuosina merkittävästi kiristynyt, mutta energiavaltaisen teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä on pyritty turvaamaan veronpalautuksella eli energiaveroleikkurilla. Leikkurin nykyisen 50 000 euron omavastuuosuuden vuoksi se ei kuitenkaan ulotu PK-yrityksiin. Omavastuuosuutta onkin merkittävästi alennettava PK-yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi”. Mäkinen vaatii myös palveluyritysten energiaverotuksen keventämistä. ”Esimerkiksi kylpylät, laskettelukeskukset ja vähittäiskauppa käyttävät paljon energiaa, mutta niiden verotus on teollisuutta kireämpää. Talouden heikentyessä palvelujen työllistävä merkitys korostuu. Työllistämiseen on annettava palvelualoille tasapuoliset edellytykset.”

Lisätietoja:

Johtava ekonomisti Penna Urrila, EK, puh. 040 570 7860

PK-johtaja Pentti Mäkinen, EK, puh. 050 500 2584