Pk-yritysten suhdanneodotukset yhä pakkasella

13.02.2013

EK:n tammikuussa 2013 tekemän PK-Suhdannebarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten suhdannetilanne on normaalia heikompi. Etenkin teollisuudessa tilannetta kuvataan yleisesti tavallista synkemmäksi. Kuluvan vuoden alkupuoliskoa koskevat odotukset ovat viime kuukausien pienestä piristymisestä huolimatta yhä vaisut. Teollisuudessa suhdanteiden arvioidaan hiipuvan lähikuukausina lievästi, palveluissa ja rakentamisessa suhdannelasku on jyrkempää.

Pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -8 (viime lokakuussa -41). Saldoluku lasketaan vähentämällä suhdanteiden paranemista odottavien yritysten prosenttiosuudesta niiden heikkenemiseen uskovien osuus. Suhdanteiden vahvistumista odotti nyt 10 prosenttia vastaajista, ja niiden heikkenemistä ennakoi 18 prosenttia.

Rakentamisessa suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -26 (lokakuussa -52). Suhdanteiden heikkenemistä odotti 32 % vastaajista, ja kuusi prosenttia ennakoi nousua alkuvuodelle. Palveluissa suhdanneodotusten viimeisin saldoluku on -18 (lokakuussa -24). Suhdanteiden arvioi heikkenevän 26 % vastaajista ja paranemista odotti kahdeksan prosenttia alasta.

Teollisuudessa ja rakentamisessa tuotanto supistui viime vuoden lopulla. Sen sijaan etenkin keskisuurissa palveluyrityksissä myynti lisääntyi edelleen. Palvelualoilla myös lähikuukausien myyntiodotukset ovat myönteisiä. Teollisuudessa tuotanto pysynee ennallaan ja rakentamisen tuotannon ennakoidaan vähenevän.

Työvoima pysyi loka-joulukuussa ennallaan pk-rakennusyrityksissä. Teollisuudessa ja palveluissa henkilökunnan määrä pieneni. Odotukset ovat heikkoja, sillä työvoiman määrän arvioidaan laskevan alkuvuoden aikana kaikilla päätoimialoilla.

Teollisuuden ja rakentamisen pk-yritysten tilaustilanne on selvästi tavanomaista huonompi. Riittämätön kysyntä on yleisin tuotantokapeikko kaikilla aloilla. Ammattityövoiman puute on nyt aiempaa lievempää. Kannattavuus heikkenee kustannusten nousun myötä. Kustannusten kohoaminen on yleisintä palveluissa. Hintojen heikko kehitys vaivaa etenkin rakentamisen vastaajia.

Pk-yritysten kasvuedellytykset turvattava

EK:n PK-johtaja Pentti Mäkinen on huolestunut pk-yritysten investoinneista ja työllistämisestä. Pk-yritykset ovat avaintekijä Suomen kasvulle ja uudistumiselle. Suomessa pk-yritysten osuus kokonaisviennistä on vaatimaton verrattuna esimerkiksi Ruotsiin ja Viroon. Mäkinen pitää välttämättömänä että yritysten kansainvälistymistä tuetaan määrätietoisesti, jotta pk-yritysten viennin osuus saadaan kasvuun.

Vakava uhka kasvulle on, että suurten yritysten ohella yhä useammin myös pk-yritykset suunnittelevat toimintansa siirtämistä Suomen ulkopuolelle. Suomen houkuttelevuuden lisääminen investointikohteena edellyttää maltillisen palkkaratkaisun ohella yritys- ja pääomaverotuksen uudistamista yrittäjyyteen ja riskinottoon kannustavaksi.

Yritysten maksaman yhteisöveron tuntuva alentaminen 15 %:iin on ykköskeino talouskasvun ja työllisyyden parantamiseksi. Mäkinen korostaa, että yhteisöveron alentamisesta tulevaa hyötyä ei saa hukata nostamalla muita veroja, vaan rahoitukseen on löydettävä muita keinoja. On tärkeää muistaa, että yritys- ja pääomaverotus muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Tämän vuoksi on pidättäydyttävä kaikista uusista veronkorotuksista, mukaan lukien arvonlisävero ja pääomatulojen verotus.

Lisätietoja:

Ekonomisti Jouko Kangasniemi, EK, puh. 040 551 8136

PK-johtaja Pentti Mäkinen, EK, puh. 050 500 2584