Teollisuuden investointien odotetaan kasvavan maltillisesti – taso kuitenkin vaatimaton

EK:n investointitiedustelun mukaan teollisuuden Suomeen tekemät kiinteät investoinnit laskivat viime vuonna selvästi, kun isoja investointihankkeita valmistui. Tänä vuonna investointien odotetaan kasvavan jonkin verran, mutta niiden taso jäänee korkeintaan kohtalaiseksi.

Viime vuonna investointien arvo laski noin 12 prosentilla noin 3,7 miljardiin euroon, josta sen odotetaan nousevan alkaneena vuonna vajaalla kuudella prosentilla noin 3,9 miljardiin.

Teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on laskenut useiden vuosien ajan. EK:n tiedustelun mukaan viime vuonna suunta kuitenkin kääntyi, ja kuluvana vuonna tämä positiivinen kehitys voimistuisi yhä. T&k-menot kasvaisivat noin kolmella prosentilla vajaaseen 2,5 miljardiin euroon. T&k-investointien taso on yhä kuitenkin matala. Kokonaisinvestoinnit, joihin on luettu mukaan myös t&k-menot, olisivat tänä vuonna noin 6,4 miljardia euroa, mikä tarkoittaa vajaan viiden prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna.

Energiasektorin investoinnit jatkuvat korkeina vuosina 2017–2019. Kuluvana vuonna niiden arvon odotetaan nousevan noin 2,9 miljardiin euroon.

Suomen teollisuuden investointiaste eli kiinteiden investointien suhde jalostusarvoon on vajaat 11 prosenttia. Mikäli mukaan lasketaan myös t&k-investoinnit, on investointiaste noin 17 prosenttia. Tämä on pitkällä aikavälillä tarkasteltuna hyvin matala taso.

Suurin osa kuluvalle vuodelle suunnitelluista investoinneista on korvausinvestointeja. Vanhaa kapasiteettia korvaavien investointien osuus on 42 prosenttia kaikista investoinneista. Vajaa kolmasosa investoinneista on kapasiteettia kasvattavia laajennusinvestointeja.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Loppusyksyllä 2018 tehtyyn tiedusteluun vastasi 267 yritystä, jotka työllistivät Suomessa noin 127 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.